De Tussenruimte

Debatserie De nieuwe werkelijkheid

Van het ‘oude normaal’ naar een nieuwe gezamenlijkheid

Onverwacht is 2020 een jaar waarin alles is losgewoeld en op zijn kop is komen te staan. We leerden dat de samenleving die we kenden ook maar een constructie is, die niet vanzelfsprekend is. Duizelingwekkend snel hebben we regels, omgangsvormen op het werk, met vrienden en in de openbare ruimte veranderd. Er ontstond een wankel nieuw normaal met veel onzekerheid over de toekomst. Een periode waarin groepen soms boos en agressief reageren, waarin de algehele roep om hervorming groeit, en waarin idealisten kansen voor structurele verandering zien.

Al enkele jaren borrelde een onderstroom op die het in de media vaak moest afleggen tegen het nieuws over de populistisch-nationalistische bewegingen. Er werden vele experimenten gedaan op het gebied van democratie, coöperatieve economie en nieuwe solidariteit. Krijgen die proeven nu extra waarde? Of zijn de polariserende krachten sterker? Hoe kunnen we de post-coronasamenleving beter maken dan het oude normaal? Wat is daar voor nodig, en wat zijn de kansen, wat de bedreigingen?

In de Tussenruimte gaan we dit seizoen op zoek naar het verhaal van de nieuwe werkelijkheid. Steeds is de hoofdvraag waar de resetknop zit en wat die vermag. Wat moeten we doen? En wat moeten we laten? We zullen het hebben over het verlangen naar een wij en de angst voor het zij. Over de balans tussen de ik en de ander. Over de polarisatie en het vaccin daartegen. Zo wil De Tussenruimte aan de hand van concrete voorbeelden al zoekend het verhaal van de nieuwe werkelijkheid helpen vertellen.

Groene Amsterdammer
 

Amnesty-directeur Oudshoorn: ‘Mensenrechten en hun universele waarde steeds kwetsbaarder.’