Klimaat en Energie

Klimaat en Energie

We zitten nog in de staartgroep. Maar in 2020 willen we tot de kopgroep van duurzaam Europa behoren. En in 2050 volledig op groene energie draaien. ‘0 op de meter’, opvang en afvang van CO2, decentrale energieopwekking, elektrisch vervoer, wind- en zonne-energie. Iedereen vóór, toch? Toch niet. Die windmolen? Not in my backyard! En op zee? Dacht het niet! En hoe vangen we de wisselingen in de energievoorziening eigenlijk op?

In een wereld vol smart grids, bio-based en biovergisting, legt EMMA stelselmatig de link tussen de buiten- en binnenwereld. Van zowel bestuur als inwoner.

Nederland ondertekende eind 2015 – vol goede moed- het Klimaatakkoord van Parijs. En sinds 2013 is er al een Nederlands energieakkoord. Maar anno 2019 heeft ook het Trumpiaanse denken weer postgevat: werken aan het klimaat kost banen. Ondanks dergelijke tegenwind, smeden we op alle niveaus in Nederland plannen, stippelen we routes uit en starten we concrete projecten om Nederland duurzaam te maken.

Wetenschappers ontdekken nieuwe manieren om energie op te wekken. Ondernemers bouwen businessmodellen rond energiebesparing. Inwoners nemen zelf én in collectieven het heft in handen en voorzien zichzelf van groene energie. De vraag is niet meer of, maar hoe. Klimaat en energie gaat over universele kwesties met geopolitieke gevolgen. Maar ook over de kleine, dagelijkse keuzes die we zelf maken.

“Hoe vinden inwoners, ondernemers en bestuurders elkaar in de transitie naar duurzame energie?”

EMMA luistert. Ze verstaat zich met de kritische burger die niet voor voldongen feiten wil worden gesteld. Met de bestuurder op zoek naar draagvlak. Met de ondernemer die wil pionieren zonder verstrikt te raken in een kluwen van regels. We overzien het geheel. Brengen de dialoog op gang. Online en aan de keukentafel. We doen onderzoek. We schrijven, ontwerpen en verbinden.

U bent hier

Thema experts

Reinout de Vries

Jonneke Stans

Projecten

Energieneutraal in 2050: met ideeën uit de samenleving

Biobased Delta

Energiedialoog #MijnEnergie2050

Artikelen

Drie lessen van de Plastic Soup Surfer: ‘Échte impact maak je alleen als je dicht bij jezelf blijft’

Ieder jaar komt er 20.000.000 kilo afval terecht in de Noordzee, waarvan het grootste deel niet-afbreekbaar plastic...

Veganisme uit eigenbelang? Een les van de beste CrossFitter van Nederland

Willen we de CO2-doelen van Parijs nog halen, dan zullen we alle zeilen bij moeten zetten. Vegetarische...

Kritische metalen: zonder kobalt geen energietransitie

Zonder kobalt (het 'blauwe goud') wordt de energietransitie erg lastig. En dit is een risico waar onderzoekers...

Welke impact heeft de energietransitie op onze leefomgeving?

Bij de energietransitie gaat het veel over CO2. Maar hoe ziet ons landschap er straks uit? En...

Energietransitie - het moet samen en dit is hoe dat kan

Zie de energietransitie als overheid niet als de vraag hoe je zonder (te) veel kleerscheuren de overstap...

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Klimaat en Energie niet.