Veiligheid en Criminaliteit

Het maatschappelijk onbehagen blijft. We praten over polarisatie en ‘terugkeerders’, intergenerationele overdracht van crimineel gedrag, geweld in gezinnen, of over hoe plegers van high impact crimes sociale media gebruiken. Relevante thema’s om te onderzoeken wat er speelt, en wat we elkaar hierover vertellen. Criminaliteit en veiligheid raken aan angst en strijd, diep in wie we zijn als mensen, samenleving en rechtstaat.

Waarom het bijzonder is dat Familie R. als criminele organisatie voor de rechter staat

Het belang van Nederlandse investeringen in traumaverwerking voor Libanese vluchtelingen

Criminele ondermijning: ook woningcorporaties hebben ermee te maken

EMMA serveert: Leidt drill rap tot geweld?

Fotoreeks: de eerste vrije 'independence day' in Libanon

Knife crime: een oprukkend fenomeen in Rotterdam?

Drill rap komt voort uit geweldscultuur, niet andersom

Samen tegen eergerelateerd geweld: maar hoe?

Podcast: hoe gebruiken criminelen social media?

Onze experts op dit gebied

Menno Jacobs

onderzoeker – academicus – van de hoed en de rand

Sari Noordwest

criminologe – diversiteitsomarmer – junior adviseur

Anne Boer

praktijkgerichte sociologe – denker én doener - verbinding zorg en veiligheid

Laura Sofie van der Reijden

antropologisch onderzoeker - journalist - extremisme en polarisatie

Hans Moors

partner - filosoof en historicus - scherp en encyclopedisch - verbindend