Het boek ‘Interveniëren in criminele families’ is het resultaat van een tweejarig onderzoek in opdracht van Politie & Wetenschap naar de aanpak van criminele families in Nederland. Uitgevoerd door EMMA’s Hans Moors en Anne Boer, hoogleraar criminologie Toine Spapens en Rik Ceulen.

Met het onderzoek willen de onderzoekers gemeenten en organisaties inspireren die gaan werken met een op criminele families gerichte aanpak. De inzichten in het onderzoek vormen echter geen draaiboek: criminele families hebben vergelijkbare kenmerken, maar zijn ieder voor zich ook uniek. Aandacht voor de situatie, context en maatwerk blijft daarom steeds het uitgangspunt. De inzichten zijn verzameld door jarenlange ervaring van de onderzoekers op dit terrein, een literatuurstudie, deskresearch en zo’n 35 interviews met ongeveer 80 professionals die vanuit of in samenwerking met Nederlandse gemeenten bezig zijn met het (integraal) interveniëren in criminele families. 

Eerder doken de onderzoekers al in de leefwereld van criminele families. Lees hier hun eerdere bevindingen.  

Online boekpresentatie ‘Interveniëren in criminele families’

Waarom het bijzonder is dat Familie R. als criminele organisatie voor de rechter staat