EMMA wil bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving waarin iedereen een stem heeft. We werken samen met overheid en burgers aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. We doen (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, geven strategisch advies, organiseren participatieve en deliberatieve processen en maken effectieve en inspirerende content. 

Zo organiseren we burgerberaden en ontwikkelen we met een brede coalitie van partijen een effectieve campagne die schulden bespreekbaar maakt. We onderzoeken samen met gemeenten hoe de toekomst van de jaarwisseling eruitziet, waarom de avondklokrellen uit de hand liepen en we verdiepen ons in interbestuurlijke samenwerking.

Op onze website maken we content over de opdrachten die we doen en delen we onze kennis over zes verschillende thema's: Bestuur en Democratie, Ruimte en Wonen, Klimaat en Energie, Gelijke kansen en Gelijkwaardigheid, Zorg en Sociaal domein en Veiligheid en Criminaliteit.

Dit doen we omdat de samenleving vraagt om nieuwe verbindingen: tussen kennis en praktijk, overheid en burger – tussen mensen onderling. Daarom kijken we multidisciplinair naar maatschappelijke vraagstukken en proberen we lezers van onze website hetzelfde te laten doen.