Haagse knallers

Haagse knallers

Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk. En dan met name de over vraag of burgers ook zelf vuurwerk moeten kunnen afsteken met Oud & Nieuw. Voorstanders vinden het gezellig en willen graag zelf vuurwerk kunnen afsteken. Tegenstanders hebben er hinder van en pleiten soms voor een algeheel verbod. EMMA deed onderzoek naar dit netelige terrein en kwam tot verrassende conclusies.

U bent hier

Thema experts

Nicole Bouman

Menno Jacobs

Kevin Willemsen

Hans Moors

Jan Maessen

Stad en Land

Nederlanders worden - niet onterecht - beschouwd als meesters van de vierkante meter. Ruimte is een schaarstegoed in dit dichtbevolkte land. Toch benutten we de ruimte zo, dat we altijd
Onderzoek naar opvattingen over vuurwerk en het voorkomen van overlast in Den Haag

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Stad en Land niet.