Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk. En dan met name de over vraag of burgers ook zelf vuurwerk moeten kunnen afsteken met Oud & Nieuw. Voorstanders vinden het gezellig en willen graag zelf vuurwerk kunnen afsteken. Tegenstanders hebben er hinder van en pleiten soms voor een algeheel verbod. EMMA deed onderzoek naar dit netelige terrein en kwam tot verrassende conclusies.

Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk. En dan met name de over vraag of burgers ook zelf vuurwerk moeten kunnen afsteken met Oud & Nieuw. Voorstanders vinden het gezellig en willen graag zelf vuurwerk kunnen afsteken. Tegenstanders hebben er hinder van en pleiten soms voor een algeheel verbod. EMMA deed onderzoek naar dit netelige terrein en kwam tot verrassende conclusies.

Op 7 november 2017 publiceerde de gemeente Den Haag de resultaten van ons onderzoek naar het (zelf) afsteken van vuurwerk samen met haar beleidsagenda voor de aanstaande jaarwisseling.

Hier vind je het beleidskader van de Gemeente Den Haag voor de jaarwisseling van 2017-2018.

Een gevoelig onderwerp waar vrijwel iedereen een mening over heeft. EMMA zette een enquête uit en voerde gesprekken met mensen op straat of aan de deur. In totaal deden ruim 13.000 mensen uit alle Haagse wijken en buurten mee aan het onderzoek. Daarmee is het een van de grootste onderzoeken naar opvattingen over vuurwerk van de afgelopen jaren, en kunnen we tot op buurtniveau uitspraken doen over de opvattingen van Hagenaars.

En wat blijkt? Een ‘neutraal’ standpunt ten aanzien van vuurwerk komt maar heel weinig voor. Óf men is (fervent) voorstander van zelf vuurwerk afsteken (30%), óf men is er (sterk) tegen (60%). En een meerderheid van de Hagenaars (63%) heeft wat we noemen een stabiele routine: 42% steekt nooit vuurwerk af en 21% steekt altijd vuurwerk af.

De verdeeldheid over vuurwerk is in de ene buurt of wijk duidelijk groter dan in de andere. In meer homogene buurten is de overlast over het algemeen geringer en de bereidheid groter om rekening met elkaar te houden. In verdeelde buurten is de overlast groter en acht men het vaak niet haalbaar om daar (met elkaar) echt wat aan te doen.

'In veel buurten is men op zeer lokaal niveau bereid om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken om overlast tegen te gaan.'

Hoewel vrijwel iedereen (90%) positief staat tegenover de bestaande 23 vuurwerkvrije zones in Den Haag, betekent dat niet dat vrijwel iedereen ook voorstander is van het uitbreiden van die zones. Wel is men in veel buurten op zeer lokaal niveau bereid om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken om overlast tegen te gaan.

Het onderzoek laat zien dat veel mensen wel degelijk zinvolle en uitvoerbare ideeën hebben. En daar eigenlijk een partij bij zoeken die zegt dat die ideeën deugen en die hen kan helpen om er daadwerkelijk uitvoering aan te geven. Daarnaast zien we dat de kans op succes van deze ideeën vaak hyperlokaal wordt bepaald. Dat succes hangt af van factoren als de vuurwerktraditie rond een straat of plein, de aan- of afwezigheid van best persons en de sociale structuur. Dit vergt een heel andere opstelling dan de gemeente op uitvoeringsniveau in ‘het vuurwerkdossier’ gewend is.

Best persons maken het verschil in probleemwijken

Meer weten? Download hieronder de managementsamenvatting of het rapport van het Vuurwerkonderzoek “Haagse Knallers”. Of neem contact op met Hans Moors, Menno Jacobs of Jan Maessen, de auteurs van het onderzoek.

 

Download: 

Vuurwerkonderzoek Den Haag

Managementsamenvatting Haagse Knaller

Beleidskader Gemeente Den Haag jaarwisseling 2017-2018

Gemaakt door
Foto van Nicole Bouman. Nicole is een witte vrouw met blauwe ogen en lang donkerbruin haar. Haar haren heeft ze voor de helft vastgemaakt. Ze draagt een lichtroze blouse met dunne witte strepen, en ze lacht breeduit op de foto.

Nicole Bouman

criminologe - vliegende alleskunner
Foto van Menno Jacobs. Menno is een witte man met donker krullend kort haar en donkere ogen. Hij heeft een kort baardje, draagt een lichtblauw overhemd en een donkergrijze colbert.

Menno Jacobs

onderzoeker – academicus – van de hoed en de rand
Veiligheid en Criminaliteit
Foto van Kevin Willemsen. Kevin is een witte man met blauwe ogen en kort donkerblond haar. Hij heeft een wit overhemd aan.

Kevin Willemsen

analyseert – beredeneert – online netwerken
Gelijke kansen en Gelijkwaardigheid
Foto van Hans Moors. Hans is een witte man met wit haar en blauwe ogen. Hij heeft een kort baardje en draagt een bril. Hij heeft een overhemd aan dat crèmekleurig is met een bloemenmotief.

Hans Moors

filosoof en historicus - scherp en encyclopedisch - partner EMMA
Zorg en Sociaal domein
Veiligheid en Criminaliteit
Foto van Jan Maessen. Jan is een witte man met kort donkerblond haar en bruine ogen. Hij draagt een wit overhemd en een taupe colbert.

Jan Maessen

politicoloog - resultaatgedreven - partner EMMA
Bestuur en Democratie
Ruimte en Wonen