Over ons

EMMA biedt oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken van overheden, ngo’s, bedrijven en burgers. Analyse, strategie en uitvoering. Op het snijvlak van beleid, communicatie en organisatie.

Maatschappelijk gedreven…

EMMA levert een bijdrage aan een land waar mensen prettig met elkaar samenleven. Waar burgers gezien en gehoord worden door een betrouwbare en geloofwaardige overheid. Waar kritiek een stem heeft en kwetsbaarheid kan rekenen op solidariteit. Waar politiek en bestuur met weloverwogen en effectief beleid impulsen geven aan behoud van het goede, aan verandering waar nodig en groei waar mogelijk.

Door wetten en regels die de menselijke maat houden en die burgers en bedrijven stimuleren zich te ontplooien. Die ruimte bieden aan nieuwe initiatieven, waarmee we het samen nog beter maken. Lokaal en centraal. EMMA is een groep van veertig experts die niets liever doen dan dagelijks bouwen aan zo’n samenleving.

… het verschil …

Onze experts kraken de kern van het maatschappelijk vraagstuk. Die kennis halen we uit (wetenschappelijke) literatuur, door kwalitatief en kwantitatief onderzoek, online en offline. Op basis van feiten en gewogen meningen adviseren we over een doeltreffende aanpak. Door die ook uit te voeren, bewijzen we dat ons advies werkt.

Kwaliteit begint bij een kritische houding. Wat is de vraag precies? Waarom wilt u dit? Is dit echt de beste oplossing? Dat soort vragen stellen onze onderzoekers, adviseurs en redacteuren in wisselende expertteams. EMMA-experts, dat zijn historici, communicatiewetenschappers, sociologen, biologen, antropologen, criminologen, journalisten, bestuurskundigen, politicologen en filosofen. Een kleurrijk team, zoals de samenleving zelf. 

… maken

Onderzoeken + adviseren + uitvoeren : resultaat. Onze projecten raken bestuur, beleid en burger. Waar het vaak over communicatie gaat. Of in elk geval daarover lijkt te gaan, maar het in werkelijkheid over de organisatie gaat. We zijn ervan overtuigd dat wat er binnen en buiten de muren van organisaties gebeurt niet meer te scheiden is. EMMA helpt organisaties dat te beseffen en daarna te handelen: in gedachten, gedrag en geschreven woord. Wilt u bewijzen zien? Lees meer over onze projecten.

U bent hier