Hans Moors

Hans Moors

U bent hier

Projecten

Als de prooi de jager pakt: ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven

Over kenmerken van sociale onrust en verzet

Criminele families. Verkenning van de kenmerken en aanpak van het verschijnsel

Artikelen

Haagse knallers

Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk. En dan met name de over vraag of burgers ook zelf vuurwerk moeten kunnen afsteken met Oud & Nieuw. Voorstanders vinden het gezellig en willen graag zelf vuurwerk kunnen afsteken. Tegenstanders hebben er hinder van en pleiten soms voor een algeheel verbod. EMMA deed onderzoek naar dit netelige terrein en kwam tot verrassende conclusies.

5 lessen in de strijd tegen Brabantse drugscriminaliteit

In Brabant is er de laatste tijd werk van gemaakt om criminaliteitsfenomenen zichtbaar te maken. Dat geldt onder andere voor de georganiseerde drugscriminaliteit. Een typisch Brabants fenomeen is dat niet, maar er komen wel gelegenheidsfactoren in een unieke constellatie bij elkaar.

Criminele families

Hoe ver valt de appel van de boom? Rechercheurs die met zware en georganiseerde criminaliteit van doen hebben, wijzen er dikwijls op dat bepaalde families al decennialang bij hen bekend zijn. Klopt dat beeld? En zo ja, hoe moet dat dan worden verklaard?

Eigen kracht, samenkracht en ‘gemeentekracht’!

De gemeentelijke decentralisaties zijn inmiddels alweer een jaar een feit. Helaas moeten we constateren dat de beoogde...

Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg

Gemeenten bouwen met burgers en ketenpartners in veiligheid, zorg en welzijn aan lokale maatschappelijke dienstverlening. Dat is...

Zorg en Samenleven

De zorg is steeds meer een level playing field. Waarin het ‘automatische’ gezag van de arts afkalft. Veel zorgtaken bij de gemeente liggen. Zo ontstaat een Nederland van subtiele verschillen.

Veiligheid en Criminaliteit

Nooit eerder was het zo veilig op straat: statistisch zien we een crime én een fear drop . We zijn tegelijkertijd ontzettend gelukkig én vreselijk ongerust.