duurzame inzetbaarheid – onderzoek, advies en implementatie

vanwersch@emma.nl

Al jaren wordt Ferdi geïnspireerd door arbeidsmarktvraagstukken. De nadruk ligt de laatste jaren op inzetbaarheidsvraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat mensen binnen een bedrijf vitaal en gemotiveerd inzetbaar blijven in een (veilige) werkomgeving? Een vraagstuk dat mede als gevolg van de opschuivende aow-leeftijd enkel aan belang zal toenemen. En daarbij past meteen de opmerking dat duurzame inzetbaarheid zich niet beperkt tot een bepaalde levensfase. Het heeft betrekking op jong en oud, medewerker en leidinggevende.

Ferdi vindt het leuke aan dit type werk is dat je in verschillende soorten sectoren komt en daar in de keuken kunt kijken. Of het nu de industrie, transport en logistiek, onderwijs of de zorg is, overal werken mensen en overal speelt een vorm van inzetbaarheid. Kortom veelzijdig en afwissend werk met aandacht naar het vinden van oplossingen die direct kunnen worden geïmplementeerd om inzetbaarheid te bevorderen.

Op dit moment is hij betrokken bij het ontwikkelen van een mobiliteitsplatform voor de sector transport en logistiek waarbij Johan als technologie wordt toegepast. Hij zorgt voor het ontwikkelen van content, redactie en het opzetten van een community rond het platform. Verder onderzoekt hij nu de arbeidsmarktparticipatie van ex-wethouders in opdracht van De Wethoudersvereniging, BZK, A+O fonds gemeenten en de Vereniging van Raadsleden. Recent heeft hij een onderzoek afgerond naar de inzetbaarheidheid van medewerkers van een openbare school in Dordrecht waarbij ook gekeken is naar de arbeidsmarktpositie van deze scholengemeenschap.

Daarnaast is hij actief betrokken bij het ontwikkelen van het digitale inzetbaarheidsdossier (Digi-IK) waarbij eveneens Johan als platform dient.

Drijfveer: bijdrage aan het inzetbaar houden van werknemers (al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt) tot de pensioengerechtigde leeftijd.
Specialisatie: onderzoek, advies en implementatie op de gebieden van arbeidsmarktparticipatie, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden o.a. in de volgende sectoren: transport en logistiek, (gemak)voedingsindustrie, rubber- en kunststofindustrie, chemie, metaal, groothandel, waterschappen, zorg, politie, onderwijs, zakelijke dienstverlening en ministeries van VWS, OCW en SZW. Opdrachtgevers zijn doorgaans sociale partners.
Werkte eerder als: senior onderzoeker/adviseur bij a-advies, senior onderzoeker/adviseur ITS Radboud Universiteit Nijmegen en Afdelingshoofd IVA beleidsonderzoek en advies Universiteit Tilburg.