De uitdagingen in het onderwijs zijn bekend. Ook op de basisscholen: een tekort aan leraren, werkdruk, leerlingdaling en scholen die worstelen met hun identiteit. Ondanks alle uitdagingen geven ouders niet op: zij gaan uitgebreid op zoek naar een school die goed bij het gezin past. De identiteit van de school speelt daarbij een belangrijke rol. Een duidelijk profiel helpt ouders een goede keuze te maken. Hoe doe kun je nu het beste je identiteit bepalen?

EMMA ging op onderzoek uit. Op twee basisscholen in Dordrecht ontwikkelden we een aanpak om de identiteit te analyseren. Hiervoor gebruikten we verschillende methodes. Eerst maakten we een omgevingsanalyse om de samenstelling van gezinnen te bepalen in de omringende wijken. Deze gegevens legden we naast de schoolpopulatie. Zijn er verschillen of juist overeenkomsten? Ook keken we naar de route die ouders en leerlingen afleggen om de school te bereiken. Hoe veilig vinden de ouders deze route?

Bij een van de scholen bleek uit gesprekken met ouders dat de directeur zelf het uithangbord van de school is. Totaal tegen haar eigen verwachtingen in. Veel ouders kiezen voor de school vanwege de manier waarop zij haar rol vervult. Met veel creativiteit en persoonlijk contact. Ze heeft haar ervaring van speciaal onderwijs meegenomen naar deze school en dat valt op.

In dialoog met school en ouders

Een onderzoek naar identiteit start en eindigt met een dialoog. Met de schoolleiding: wat wil de school zijn? Met de ouders: wat zijn hun beweegredenen om voor een school te kiezen? Ook vroegen we hen actief mee te denken over de identiteit van de school. Met ouders van andere scholen in de buurt voerden we schoonpleingesprekken. 
Alle informatie is grondig geanalyseerd en besproken met de directeuren van de scholen, inclusief advies aan de schoolleiding hoe ze de identiteit van de school meer konden uitdragen. Elke school heeft zijn eigen unieke identiteit. Of dit nu gaat om de locatie, een onderwijsvorm of een goede directeur als boegbeeld. Het onderzoeken waard dus! 

Kampt u met een onduidelijk beeld van de identiteit van uw school? Wilt u weten hoe de ouders van uw leerlingen erover denken? Neem dan contact op met Ferdi van Wersch (vanwersch@emma.nl / 06-49355766) of Nicole Bouman (bouman@emma.nl / 06-43701346). Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek. 

Geschreven door

Nicole Bouman

criminologe - vliegende alleskunner

Ferdi van Wersch

duurzame inzetbaarheid – onderzoek, advies en implementatie

Inspiratie over Onderwijs en Ontwikkelen?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.