Het onderwijs wordt continu kritisch in de gaten gehouden. Dat is ook niet zo raar: ieder kind moet in principe onderwijs volgen en besteedt een belangrijk gedeelte van zijn/haar jeugd op school. Dat betekent ook dat de normen, waarden en ideologie die een plek hebben in het onderwijs regelmatig onder vuur liggen.

In deze serie reflecteert EMMA op het idee van 'neutraal onderwijs': onderwijs dat niet vertrekt vanuit een linkse of rechtse ideologie of vanuit een religieuze overtuiging, waarin leerlingen vrij zijn hun eigen keuzes te maken. Is dit type onderwijs mogelijk en zo ja, moeten we dit willen? We zoeken antwoorden op deze vragen in verschillende hoeken: wat vinden leraren zelf, hoe wordt hierop gereageerd door (al dan niet zelfbenoemde) experts en wat vinden 'mensen op straat' van dit issue? Lees het hier!

Foto: Wikipedia, © Creative Commons

"Ouders reageren weleens gepikeerd als ik het slavernijverleden behandel"