Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing in 2018 hebben zo’n 500 wethouders geen nieuwe periode mogen aanvaarden. Zij moeten op zoek naar ander werk. Als wethouder-af kun je een beroep doen op een uitkering (appa-regeling). Maar hoe ziet de arbeidsmarktparticipatie van ex-wethouders er eigenlijk uit? Hiernaar doet EMMA onderzoek.

Waar gaan wethouders na hun termijn heen, en hoe snel vinden zij ander passend werk? Zit het bedrijfsleven wel te wachten op een voormalig wethouder? En als dit wel zo is, welke functie gaat die dan vervullen? Zijn wethouders zich er zelf wel van bewust dat er ook een arbeidsleven bestaat ná het wethouderschap? Kortom: hoe bereid je je als wethouder zo goed mogelijk voor op een leven na de ambtsperiode? 

Om er meteen een spoiler in te gooien: ex-wethouders komen na hun ambtsperiode vaak terecht in publieke functies. Meestal in het werkveld waar zij als wethouder voor verantwoordelijk waren, maar dan wel buiten hun eigen gemeente. De overstap naar het private bedrijfsleven komt minder vaak voor: werkgevers in het bedrijfsleven hebben namelijk vaak geen idee wat een voormalig wethouder allemaal kan, en wat voor bijdrage hij of zij kan leveren aan het bedrijf. Wethouders die gebruik maken van de appa-regeling, kunnen begeleiding krijgen van een re-integratiebureau bij het vinden van passend werk. Maar zijn er nog meer effectieve maatregelen om ex-wethouders naar passend werk te krijgen?

EMMA onderzoekt hoe de arbeidsmarktparticipatie van ex-wethouders bevorderd kan worden. We houden interviews met verschillende doelgroepen en doen hierna een onlineonderzoek onder werkgevers. Tijdens een bijeenkomst bij EMMA presenteren we de resultaten. Het onderzoek wordt begeleid door een commissie. Die bestaat uit: de wethoudersvereniging, A+O fonds gemeenten, vereniging van raadsleden en het ministerie van BZK.

Geïnteresseerd in (het verloop van) het onderzoek? Hou onze website in de gaten!

Gemaakt door
Foto van Ferdi van Wersch. Ferdi is een witte kale man en heeft donkere ogen. Hij draagt een lichtblauw overhemd.

Ferdi van Wersch

Sales- en contractcoördinator - senior onderzoeker - aanjager
Gelijke kansen en Gelijkwaardigheid