Wie is wij? De paradoxale samenleving

We leven in een tijd van kleine en ontzettend grote dilemma’s. En die hebben paradoxale consequenties voor onze manier van samenleven. We willen inspraak, maar lijken verantwoordelijkheid te mijden. Onze diversiteit neemt toe, maar de sociale cohesie verbrokkelt. We hebben haast, maar het bestuurlijk systeem kan het niet bijbenen.

Wie is in dit pandemonium nog wij? Ben ik wij? Ben jij wij? Is de buurman wij? Is de staat wij?

En: Hoe komen wij samen verder? Onderzoek het met ons in de debatserie De paradoxale samenleving.

We presenteren deze serie in samenwerking met:

De Groene Amsterdammer

James Kennedy: ‘De Canon is geen standbeeld’

Terugluisteren: Alle bijeenkomsten van 'Wie is wij?'

#5: Gezeik komt er toch! Via polarisatie verbinding vinden

#4: Verbinden door vergroenen – marginaal geploeter of nieuwe sociale beweging?

#3: Angst in de torens – fabel of werkelijkheid?

Sluipt er angst in de (ambtelijke) Torens?

#2: Tribaliseren doen we (nog) niet, van elkaar vervreemd raken zeker wel

Is onze samenleving aan het tribaliseren?

#1: Nieuwe democratische vormen winnen voorzichtig van scepsis

Buurtinitiatief 'Het Sporthuis': overspannen of ontspannen democratie?

In De Tussenruimte: Meer of minder democratie?