De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

Dien je als ambtenaar de bewindspersoon of het land? Deze vraag is extra relevant nu de politiek de groeiende druk ervaart van social media, en er meer en meer sprake is van maatschappelijke polarisatie. We vroegen een aantal ambtenaren of ze onder deze druk niet te voorzichtig zijn geworden. Dit is wat we hoorden in de aanloop naar het debat Angst in de (ambtelijke) Torens, dat op 11 december plaats vond in De Tussenruimte. 

--- Download hier de opname van deze bijeenkomst --- 

De druk lijkt te groeien. Het blijkt dat ambtenaren er mee worstelen. Meer en meer lijkt hun belangrijkste rol te bestaan uit het in het zadel houden van de Minister. Ambtenaren moeten steeds nadrukkelijker afwegen of te verstrekken informatie ‘relbestand’ is. De trend lijkt nogal eens om informatie gedoseerd te verstrekken, in het belang van de minister die niet in de problemen moet komen.

Afdelingen Voorlichting van ministeries groeien intussen door. Bewindspersonen proberen te scoren met een actief social media beleid. Ambtenaren krijgen nu behalve burgerbrieven ook Tweets op hun bureau die moeten worden beantwoord. 

Naast de minister ook de samenleving blijven dienen, blijkt voor ambtenaren niet altijd even makkelijk in dit klimaat

Naast de minister ook de samenleving blijven dienen, lijkt er voor ambtenaren niet makkelijker op geworden in dit klimaat. Te meer daar de wereld buiten Den Haag soms ver weg is en het gewenste contact met burgers in de praktijk niet altijd even gemakkelijk realiseerbaar is.

Nu het politieke midden aan invloed inboet, lijkt de trend dat ambtenaren in hun handelen vooral rekening dienen te houden met de luidruchtige linker en rechter flanken binnen de Nederlandse samenleving.

Is deze ontwikkeling in het belang van de Nederlandse samenleving?

Tijdens de derde aflevering van de debatserie ‘Wie is wij?’, concentreren we ons in De Tussenruimte op de vraag of ambtenaren voldoende ruimte hebben om de samenleving te dienen. 11 december vragen we het aan Prof. dr. Paul ’t Hart, gerenommeerd bestuurskundige en schrijver van het boek Dienen en Beïnvloeden. En aan Dr. Guido Rijnja, communicatie-expert van het ministerie van Algemene Zaken en schrijver van het boek Genieten van Weerstand, die dagelijks met deze dilemma’s te maken heeft. Met een gesproken column van Aukje van Roessel, politiek commentator van de Groene Amsterdammer.

Het debat over dit onderwerp was op 11 december 2018 in De Tussenruimte bij EMMA. 

Gemaakt door

Bas Mesters

Foto van Bas Mesters. Bas is een witte man met donker haar en blauwe ogen. Hij draagt een donkere overhemd.
programmamaker - De Tussenruimte - journalist

Inspiratie over Bestuur en Governance?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.