De Tussenruimte

Debatserie Nieuwe democratie

Veel Nederlanders ervaren een kloof tussen wie ze zelf zijn en ‘het systeem’. Regelgeving komt van ver en wie iets van de overheid wil, moet in haar ICT-mal passen. Professionals in de zorg, leraren, ouderen, boeren, studenten en vele anderen dreigen te verdwalen in die kille complexiteit van keuzemenu’s en digitale loketten en procedures. Ze hebben het gevoel de grip te verliezen en ervaren weinig empathie.

Democratie is zo voor velen verworden tot eens in de vier jaar met de neus dicht stemmen. Kiezen tussen 'die lui die maar doen wat ze willen en toch niet naar je luisteren'. Het vertrouwen in elkaar en in de overheid kalft geleidelijk af. Democratische verweesdheid ligt op de loer.

De onvrede hierover is een drijfveer tot verzet. Populisten bieden een destructieve oplossing. Ze verzetten zich tegen 'de elite' die dit systeem aanstuurt. Hun boodschap is dat het kartel omvergeworpen dient te worden. Hun stijl is: wij tegen zij. Ze gaan voor polarisatie in reactie op groeiende complexiteit.

Maar diezelfde drijfveer van onvrede leidt ook tot meer inclusieve en opbouwende pogingen tot ingrijpen. En die komen veel minder in beeld. In de serie Nieuwe Democratie gaan we die onderzoeken.

We presenteren deze serie in samenwerking met:

De Groene Amsterdammer

Verslag #3 - Loting als tweede been van de representatieve democratie

Verslag #2 - Burgerinitiatieven: het moet, het gebeurt, maar hoe doe je het dan?

Verslag #1 - Daan Roovers in De Tussenruimte: 'Alles waar je verstand van kan hebben is geen politiek'