Vorige week dinsdag 6 oktober was Diversity Day, een dag waarop specifiek aandacht is voor diversiteit op de werkvloer. Diversiteit, inclusie en discriminatie staan vooral het afgelopen jaar hoog op de maatschappelijke agenda. Ook bij EMMA spreken we er veel over, want het is een constant leerproces. Hoe kunnen wij bijdragen aan een inclusievere samenleving?

Op de website van Diversity Day wordt diversiteit als volgt omschreven: "Diversiteit geeft aan of er verschillende groepen zijn vertegenwoordigd in het personeelsbestand. Er zijn zichtbare en onzichtbare verschillen die van invloed zijn op je positie op het werk." Als onderdeel van onze eigen verkenning spraken we, in het kader van Diversity Day, de afgelopen week over wat diversiteit en inclusie voor ons eigenlijk betekenen.

1: Verschillen

Diversiteit gaat over verschillen, en in dit kader vooral over verschillen tussen mensen, op basis van aspecten van onze identiteit. Een aantal aspecten zijn veelbesproken, geslacht, religie, etniciteit, ras en seksualiteit bijvoorbeeld.

Laura: “In het kort betekent diversiteit voor mij heel simpel de wereld. Iedereen is anders en dit uit zich op alle manieren die we op aarde kennen: geslacht, etniciteit, geaardheid en geloofsovertuiging zijn de ‘andersheden’ waar we vaak de nadruk op leggen.

Jorinde: "Voor mij is het vooral ruimte geven aan verschillende perspectieven en leefwijzen."

2: Gelijkwaardigheid

Bij de aspecten van onze identiteit waar het vaak over gaat als we het over diversiteit hebben, bestaat over het algemeen een hardnekkig beeld van wat de norm is, en wat de afwijking. Daarbij is een hiërarchie ontstaan die er feitelijk niet zou moeten zijn. Diversiteit gaat daarom ook over gelijkwaardigheid:

Els: “het betekent voor mij dat iedereen gelijkwaardig is en zich erbij voelt horen, ongeacht ras, geloof of seksualiteit.”

Mary: “We zijn niet hetzelfde. Gelukkig niet juist. Dat geeft ‘kleur’ aan onze samenleving. Maar we staan wel gelijk aan elkaar. Er is van mens tot mens geen hiërarchie.”

3: Ruimte voor eigenheid

Diversiteit betekent vervolgens ook dat er ruimte is voor die verschillen, ruimte voor de eigenheid van het individu.

Sari: “Het gaat om ruimte voor al die verschillende mensen die Nederland rijk is – hoe je er dan ook uitziet of hoe je je dan ook identificeert.”

Marguerite: “Dat we allemaal mogen zijn, wie we zijn. Uniek en kleurrijk, net zoals de natuur om ons heen. We horen er allemaal bij, niemand uitgezonderd.”

Wordcloud diversiteit en inclusie

4: Respect voor elkaar en de verschillen

Diversiteit betekent daarom ook dat we die verschillen wel erkennen, maar er geen waarde aan hechten.

Bas: “Diversiteit is voor mij boven alles gelijke kansen en plichten voor elk individu en elke groep. Onderling wederzijds respect is daarbij onontbeerlijk.”

Marianne: “Een open, respectvolle en oordeelloze bejegening met nadruk op de overeenkomsten in plaats van de verschillen.”

Kosovare: “Het betekent ook dat we niet doen alsof we geen verschillen zien, maar dat we die júist zien en erkennen en onze keuzes daardoor niet laten beïnvloeden. Verschillen zien is namelijk geen fout: op basis van verschillen iemand oneerlijk behandelen is dat wel.”

5: Voordelen van diversiteit

Diversiteit kan juist iets moois zijn:

Els: “Diversiteit is de veelkleurigheid van de samenleving, datgene dat de samenleving mooi maakt, zoals alle kleuren in een lappendeken.”

En het heeft ook andere voordelen. Het is bijvoorbeeld al lang bekend dat een diverser team op de werkvloer daadwerkelijk leidt tot betere resultaten. In ons vakgebied betekent dit dat je meerdere perspectieven op een vraagstuk in huis hebt, waardoor je dat vraagstuk beter kunt oplossen.

Laura: “Iedereen is anders, maar er zijn ook super veel overeenkomsten tussen ons allemaal. En juist door hierop te focussen – op een opbouwende manier – kun je van elkaar leren en elkaar inspireren.”

Marianne: “diversiteit betekent ook oog voor elkaars talenten, eigenheid en complementaire eigenschappen. De verscheidenheid binnen het geheel is vele malen meer dan de som der individuele delen.”

Diversiteit en inclusie

Diversiteit is natuurlijk veel meer dan dit simpele lijstje. En diversiteit krijgt pas echt kracht als een divers gezelschap ook inclusief is. Daarom volgende week een tweede lijstje: wat is inclusie?  

 

Gemaakt door

Anneke Bloemen

Foto van Anneke Bloemen. Anneke is een witte vrouw en heeft half lang donkerblond haar en bruine ogen.  Ze heeft een zwarte shirt aan met lange mouwen en lacht op de foto.
diversiteit en inclusie – adviseur – coach

Inspiratie over Zorg en Samenleven?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.