Als het aan onderzoeker Hans Moors ligt, dan pakken we de criminele families in de Nederlandse wijken aan met lange, integrale en systeemgerichte aanpakken. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Spiegel de jongeren voor dat een leven in de criminaliteit kort en stressvol is. “Een gemiddelde boef luistert beter naar zijn huisarts dan naar de wijkagent.”

Een voorbeeld van een goede Nederlandse aanpak van criminele families die onderzoeker Hans Moors onderzocht, speelt zich af in een middelgrote stad waarvan hij de naam niet noemt. De eerste cruciale factor voor het succes van deze aanpak is dat alle partijen vanuit het sociale en het veiligheidsdomein rond de tafel zitten. De ‘zachte’ kant, waaronder scholen, zorg en gezinscoaches, maar ook de ‘harde’ zoals het parket en politiemensen uit de wijk en de recherche. Iedereen aan tafel is zich bewust van wat in een dergelijk verband wel of niet kan. Gegevens uitwisselen, samen optrekken, strafrechtelijke onderzoeken combineren met interventies in het sociale domein. Het spreekt immers niet voor zich. 

Lees dit artikel verder in de Secondant.