De Tussenruimte

Serie: De Collectieve Revolutie

De afgelopen tien jaar zijn honderden nieuwe burgercollectieven ontstaan. Hun verschijningsvormen zijn heel divers, waardoor ze als grotere beweging niet altijd even herkenbaar zijn. Het zijn burgerschapsinitiatieven, gebaseerd op solidariteit, kleinschaligheid en vol doorzettingsvermogen en creativiteit.

Ze illustreren hoe de slinger van individualisme en marktwerking al ruim een decennium probeert terug te bewegen richting meer gezamenlijkheid. En hoe moeizaam dit proces verloopt, maar hoe het geleidelijk meer momentum krijgt. Het gaat over ‘omzien naar elkaar’, zoals het kabinet in zijn missie formuleerde, maar dan in de praktijk en zonder miljardeninvesteringen.

In deze serie onderzoeken we in samenwerking met De Groene Amsterdammer waarom burgers het heft in eigen hand nemen en hoe ze de gaten die markt en staat laten vallen proberen op te vullen met nabuurschap en coöperatie. We doen dat per sector:

#1 Wooncoöperaties

Wooncoöperaties zijn groepen burgers die gemeenschappelijke en betaalbare woningen willen bouwen en beheren. Ze vinden het belangrijk hun buren te kennen en zien wonen als een gemeenschapsvormende activiteit in plaats van een individuele en financiële aangelegenheid. Wat brengt dat samen bouwen en wonen hen? Waar lopen ze tegenaan?

Hier vind je het artikel dat Bas Mesters hierover eerder in de Groene Amsterdammer publiceerde. En hier de meet-up in de Tussenruimte waarin we met ervaringsdeskundigen, experts en publiek de discussie verder verdiepten.

#2 Broodfondsen

Broodfondsen zijn collectieven waarmee zelfstandigen zichzelf en elkaar kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Lees hier het stuk dat Bas Mesters hierover in de Groene Amsterdammer publiceerde:  ‘We denken niet vanuit risico’s, maar vanuit solidariteit.’

#3 Wijk- en zorgcoöperaties

Dorps- en wijkcoöperaties springen in het gat dat markt en staat laten vallen op het gebied van zorg. De afgelopen tien jaar nam hun aantal fors toe. Wat hen bindt is dat mensen in deze coöperaties protocollen en procedures weer overgieten met nabuurschap. Hier vind je het stuk dat Bas Mesters in de Groene Amsterdammer schreef over zorg- en wijkcoöperaties. En hier vind je de meet-up in De Tussenruimte met de geïnterviewden en met publiek, waarin het onderzoek werd voortgezet met de verschillende zorg en wijkinitiatieven die Mesters bezocht en beschreef voor het artikel in de Groene.

#2 Elkaar verzekeren: ‘Broodfondsen denken niet vanuit risico’s, maar vanuit solidariteit’