De Inclusieve Beeldbank

Beeld is belangrijk. Het bepaalt beeldvorming en werkt stereotypering in de hand. Als professional moet je daarom bewust stilstaan bij welke foto's je kiest bij je productie. EMMA helpt je hierbij, met de Inclusieve Beeldbank.

Wat is representatie?

Representatie betekent letterlijk ‘vertegenwoordiging’. Representaties kunnen een gedeelde culturele betekenis produceren voor groepen mensen. Bij problematische (lees: beperkte) representaties kan dat negatieve gevolgen hebben voor politieke en sociale besluitvorming, en het kan sociale en politieke ongelijkheden in stand houden. Kiezen voor een representatief beeld, doe je dus voor goede redenen. Representatie kan plaatsvinden op basis van gender, etniciteit, religie en uiterlijk, maar ook beroep of hobby's zijn markers. Vraag je zelf af: welke termen komen meteen in jou op als je over jezelf nadenkt? En hoe zou jij jezelf vertegenwoordigd zien in de buitenwereld? 

Waarom is accurate beeldvorming van belang? 

Aangezien Nederland geen eenheidsworst is, kunnen we dat ook niet zo afbeelden. Daarom is de keuze voor divers beeld van belang: voor een accurate representatie van de werkelijkheid. Beelden we Nederland niet af zoals het is – in al haar diversiteit – dan kunnen sommige mensen of groepen zich niet inbegrepen voelen. Dit kan zorgen voor frictie in de samenleving en voor steeds dieper wordende kloven tussen bevolkingsgroepen. 

Daarnaast kunnen groepen die vaker in beeld te zien zijn, zoals Nederlanders zonder migratieachtergrond, het gevoel krijgen dat zij dé dominante groep zijn. Mensen die minder frequent in beeld worden gebracht, kunnen het gevoel krijgen dat zij er minder toe doen. Zodra deze mensen juist wél in beeld worden gebracht is dat vaak in relatie tot negatieve berichtgeving. Bijvoorbeeld met moslims in relatie tot terrorisme. Deze beperkte representatie is slecht voor de beeldvorming van mensen die niet tot die groep behoren (en ook voor de groep zelf).