De gemeente Borger–Odoorn staat voor de opgave om een omgevings- en toekomstvisie te maken. Beide trajecten willen ze combineren in één proces omdat ze inhoudelijk veel raakvlakken hebben. EMMA is gevraagd, in samenwerking met nog twee bureaus, om een nota van uitgangspunten op te stellen. EMMA is binnen dit traject verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van de communicatie en participatie met stakeholders en inwoners.

Denken.
EMMA doet onderzoek naar de verschillende doelgroepen en welke off- en online vormen van communicatie en participatie het beste aansluiten bij hun kennis en ervaring. Op deze manier willen we een zo groot mogelijk publiek betrekken bij de doelstellingen van de gemeente. We helpen de gemeente Borger-Odoorn bepalen hoe zij zich willen verhouden tot hun stakeholders, die strategie zetten we om in concrete acties.

Doen.
Bij EMMA zijn we van de handen uit de mouwen. We organiseren zoveel mogelijk zelf en zijn aanwezig bij alle programmaonderdelen. We halen met onze voeten in de klei mentaliteit de toekomst dichtbij voor inwoners en stakeholders. Visie omzetten naar concrete beelden die tastbaar zijn. Zo kiezen we er bij gemeente Borger-Odoorn voor om een online ontbijt te organiseren met ondernemers, staan we met de foodtruck op het marktplein en zetten we een online enquête uit.

Verbinden.
Wij zijn er heilig van overtuigd dat oplossingen alleen maar samen met inwoners, overheid, markt en kennisinstellingen tot stand kunnen komen. Wij leggen graag die verbinding en faciliteren die met de praktische oplossingen die we vinden. EMMA zoekt niet alleen naar verbinding tussen overheid en samenleving. Maar ook zelf gaan we verbinding aan, om beter te worden, kennis te delen en omdat we samen sterker staan.

Gemaakt door
Foto van Anne Kroese. Anne is een witte vrouw met donkerblond haar, dat op deze foto los hangt. Ze heeft een wit jasje aan en draagt turquoise oorbellen.

Anne Kroese

verbinder – hoofd, hart en handen
Bestuur en Democratie
Klimaat en Energie
Gelijke kansen en Gelijkwaardigheid
Zorg en Sociaal domein

EMMA-nieuwsbrief

Altijd op de hoogte?