Een belangrijk thema deze verkiezingen is bestaanszekerheid. EMMA werkte mee aan een rapport van de Nationale Ombudsman over de Participatiewet. Tijdens dat onderzoek kregen we een inkijkje in het leven van mensen voor wie bestaanszekerheid geen zekerheid is. En we leerden dat zij vaak óók nog lijden onder het gevoel dat zij zelf weinig aan hun eigen situatie kunnen veranderen. Onderzoekers Betti Lemstra en Mary van den Wijngaart kijken terug op deze gesprekken.

“Veel mensen in de bijstand ervaren een zware druk door het oude stigma dat bijstandsgerechtigden ‘steuntrekkers’ zouden zijn. In werkelijkheid willen zij juist graag werken, maar kunnen zij dat vaak niet vanwege langdurige (psychische) problematiek en/of beperkte belastbaarheid”, vertelt Mary van den Wijngaart.

Vrijwel iedereen wil van betekenis zijn

“De Nationale Ombudsman geeft in haar rapport ook aan dat vrijwel iedereen die we hebben gesproken, iets wil betekenen voor de maatschappij. En zich nuttig wil voelen. Je merkt dat als je aan hen vraagt of ze invloed kunnen uitoefenen op de eigen situatie dat dat bijna altijd gaat over mee kunnen doen. En dat zij daar vanuit de Participatiewet te weinig mogelijkheden toe ervaren. Vaak omdat er geen sprake is van maatwerk.”

“Iemand vertelde ons dat ze meer kan bijdragen aan de samenleving dan dat ze nu doet”, zegt Betti Lemstra. “Maar dat er nu onvoldoende buiten de kaders gedacht wordt. Zij zei: Ik heb de capaciteit om fatsoenlijk werk te doen. Ik heb alleen niet de capaciteit om vijf uur achter elkaar te werken.”

‘Inspraak mag geen vinkje zijn’

Begin oktober verscheen het rapport ‘Inspraak mag geen vinkje zijn’ van de Nationale Ombudsman. Dit rapport richt zich op de invloed die burgers hebben binnen de Participatiewet. Onder deze wet valt iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt. Ook mensen met een bijstandsuitkering vallen onder de Participatiewet. Voor de Nationale Ombudsman interviewde EMMA 19 mensen die zijn aangewezen op de Participatiewet. We spraken met hen over wat zij zelf doen - en kunnen doen - om hun eigen leefsituatie te beïnvloeden.

Lees hier het rapport.

Gemaakt door
Betti een een witte vrouw met blonde krullen. Ze draagt een roestkleurige coltrui.

Betti Lemstra

Antropoloog – Creatief – culturele identiteit  
Gelijke kansen en Gelijkwaardigheid
Foto van Mary van den Wijngaart. Mary is een witte vrouw met halflang donkerblond haar en bruine ogen. Door de afsnijding van de foto is haar outfit niet zichtbaar.

Mary van den Wijngaart

gezondheidswetenschapper – praktijkgerichte onderzoeker
Zorg en Sociaal domein
Fotografie
Foto van Patrick van den Hurk. Patrick is een witte man met grijs haar en blauwe ogen. Hij heeft een rood shirt aan en een zwart jasje.

Patrick van den Hurk

fotograaf - interviews - portretten
Ruimte en Wonen

Ontvang de EMMA nieuwsbrief in je inbox!

Altijd op de hoogte?