De afgelopen week was de week van de alfabetisering. Honderden organisaties vragen deze week aandacht voor laaggeletterdheid in ons land, en dat blijkt hard nodig:  In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. 

Laaggeletterdheid kan tot grote problemen leiden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van Marchien. Zij werd bijna haar huis uitgezet omdat ze de post van de woningbouwvereniging niet kon lezen. 

Schrijnende verhalen

De valkuil van veel laaggeletterden is dat ze hun laaggeletterdheid vaak goed verborgen kunnen houden – totdat het mis gaat. En dan word je vervolgens niet geloofd: “De ambtenaren denken dat ze, met haar doos vol ongelezen brieven, reclamefolders en een enkele rouwkaart, wil laten zien dat ze ‘tegen het systeem’ is.” En zo zijn er veel meer schrijnende verhalen. 

Het Interbestuurlijk Programma (IBP), een initiatief van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk om samen meer te bereiken op grote maatschappelijke opgaven, ziet dit ook. Ook zij willen laaggeletterdheid uit de taboesfeer halen en oplossingen bieden. Daarom heeft het IBP geld beschikbaar gesteld voor gemeenten

Taboes doorbreken

De gemeente Breda koos onder andere voor de inzet van ambassadeurs van ex-laaggeletterden die het onderwerp uit de taboesfeer halen. Marchien is ook ambassadeur, voor de campagne Kom uit je schuld. Zo werkt zij mee aan het doorbreken van het taboe op schulden. Tegelijkertijd kaart haar verhaal het taboe op laaggeletterdheid aan. Net zoals Stichting Lezen & Schrijven dat de afgelopen week deed.

Geschreven door

Anna van Dijk

filosoof - redacteur - analytisch en creatief

Anneke Bloemen

adviseur - teamspeler én coach - diversiteit en inclusie

Inspiratie over Zorg en Samenleven?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.