Vroeger ging hij met zijn gereedschapskistje langs bij bewoners om wat technische zaken te regelen. Sinds een jaar of vijf is huismeester Peter Havermans, van woningcorporatie AlleeWonen uit Breda, vooral bezig om bewoners aan te spreken en mensen te activeren.

'Huismeesters als Havermans zijn de verbindende factor'

Havermans is een van de vele huismeesters in Nederland. Een taak die steeds belangrijker wordt nu woningcorporaties verschillende typen mensen bij elkaar in één appartementencomplex huisvesten. Van mensen met een handicap tot ex-verslaafden of vluchtelingen met een verblijfstatus. Huismeesters als Havermans zijn de verbindende factor tussen al die groepen. Samen met de bewoners zorgen zij ervoor dat het in de appartementen schoon, veilig en gezond wonen is. Zo heeft hij een belangrijke taak in het oplossen van problemen. Ik sprak Havermans voor een praktijkverhaal op de website Woningwet. EMMA ontwikkelde en doet de redactie voor deze website in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens het gesprek met de huismeester ontmoette ik verschillende bewoners. Onder wie een Syrische vluchteling en een gezin, van wie de vader gehandicapt is. Collega Rutger Rog maakte er onderstaand videoverslag van.

Gemaakt door

Marguerite de Ruijter

gedegen projectleider - redacteur – romanschrijver

Inspiratie over Stad en Land?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.