Het vertrouwen in de overheid neemt af. Maar volgens Ton Baetens, partner en onderzoeker bij EMMA, is dat niet geheel terecht. De overheid wordt namelijk te veel vergeleken met de markt. Hoe veranderen we dit? ‘We moeten de overheid weer dichterbij halen, zodat ons beeld van die overheid scherper en rechtvaardiger wordt.’ In een nieuwe aflevering van De Bemoeial vertelt Ton hoe dit te doen.

De Bemoeial | Ton Baetens

Het is volgens Ton belangrijk het beeld van de overheid weer ‘goed’ te krijgen. ‘We praten elkaar momenteel de put in.’ Het resultaat: meer maatschappelijk vertrouwen in de markt dan in de overheid. ‘Daar moeten we écht eens mee stoppen.’

Perceptie van veiligheid

Hoe kunnen we het tij keren? Door te leren van het veiligheidsveld, meent Ton. Daar wordt gekeken naar onze perceptie van veiligheid, middels het dichtbij- en veraf-principe. Hij legt uit: ‘Je voelt je dichtbij in de regel veiliger dan strikt genomen rechtvaardig is.’ Dit, omdat je de omgeving kent en de risico’s kunt inschatten. ‘Bij het veraf principe gebeurt het tegenovergestelde. Daar denk je op basis van informatie van anderen dat het onveiliger is dan daadwerkelijk aan de hand.’

Sleutel tot rechtvaardigere overheid

De analyse van Ton is dat we de overheid nu vanuit het veraf-principe bekijken. We onderwaarderen haar functioneren vaak doordat media ons een bepaald beeld voorschotelen, daar waar we eigenlijk met elkaar in contact moeten komen.

Daar zit volgens hem ook meteen de sleutel tot een scherper en rechtvaardiger beeld van de overheid. ‘We moeten die overheid weer dichterbij halen. Daar moeten wij, burgers zélf, een rol in spelen. Maar ook moet die overheid ons als burgers weer meer toegang geven. Dat kan bijvoorbeeld met burgerberaden en deliberatieve processen. Dit stelt ons in staat – in een dichtbij-situatie – van elkaar te leren en elkaar opnieuw te waarderen.’

De Bemoeial

De Bemoeial is een videorubriek waarin verschillende EMMA’s zich ‘aan bemoeien’ tegen een maatschappelijke thema dat hen raakt.