Emma

Gemeenten wegwijs maken in de digitale ontwikkelingen

Een echt effectieve overheid. Die munt uit in digitale, kostenefficiënte oplossingen. Maar excelleert net zo goed in het directe contact met burgers van vlees en bloed.

Het dak op met die duurzaamheids- challenge

Echte innovatie blijft niet liggen op de tekentafel, maar is de brug die je slaat tussen het ontwerp en de praktijk. Die brug bepaalt de kracht van de toekomstige kennissamenleving.

Als er steeds meer mensen op de fiets stappen, is dat goed nieuws voor de stad

Hoe zorgen we dat ons stedelijke gebied en ons buitengebied goed leefbaar zijn? Wat is van de regio? Wat doet de markt? En welke macht heeft de burger?

Een pleidooi voor een sluitende aanpak voor jongeren met schulden

We worden steeds ouder. Maar de zorg wordt ook steeds duurder. Hoe houden we de zorg in Nederland toegankelijk voor iedereen? En wat is ons dat waard?

Criminele families

Misdaadcijfers dalen al jaren. Maar voelen we ons veiliger? Polarisatie, radicalisering en terreurdreiging beheersen het nieuws en beheersen ons. Wat kan bestuur of beleid doen?

Een challenge van 40 dagen? Eitje!

De overgang naar een duurzame energiesamenleving: misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. We hebben creatieve ondernemers nodig, bewuste burgers, en bestuurders met visie, lef en inlevingsvermogen.

Constructieve journalistiek: verander het verhaal, verander de wereld

Beleid is snel bedacht. Maar wie voert het uit? We kunnen niet zonder de vakman. Of vakvrouw. De leraar, de wijkagent, de verpleger. Daar moeten we meer mee.

Samen de slimme stad van de toekomst bouwen vergt vertrouwen

Veel Nederlanders voelen zich ontheemd. Door toenemende individualisering, diversiteit en multiculturaliteit. Unsicherheit alom. Over vluchtelingen, integratie, en azc’s. Kunnen we elkaar nog wel vertrouwen?

Breaking news

Criminele families

di 2 mei

Expertmeeting jongeren in schuldhulpverlening

15:00
Zorg en samenleving

EMMA onderzoekt, adviseert, schrijft, filmt en traint. Onze expertise is communicatie op het snijvlak van bestuur, beleid en burger.