Emma

Werken aan beeldvorming over integratie van vluchtelingen op Facebook

Veel Nederlanders voelen zich ontheemd. Door toenemende individualisering, diversiteit en multiculturaliteit. Unsicherheit alom. Over vluchtelingen, integratie, en azc’s. Kunnen we elkaar nog wel vertrouwen?

Help, ik ga voor het eerst stemmen!

Een echt effectieve overheid. Die munt uit in digitale, kostenefficiënte oplossingen. Maar excelleert net zo goed in het directe contact met burgers van vlees en bloed.

Zorginnovaties en de gebruikers. Van ‘a match made in heaven’ is veelal nog geen sprake!

Echte innovatie blijft niet liggen op de tekentafel, maar is de brug die je slaat tussen het ontwerp en de praktijk. Die brug bepaalt de kracht van de toekomstige kennissamenleving.

Honderden ideeën ingediend op platform #MijnEnergie2050

De overgang naar een duurzame energiesamenleving: misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. We hebben creatieve ondernemers nodig, bewuste burgers, en bestuurders met visie, lef en inlevingsvermogen.

Misdaadcijfers dalen al jaren. Maar voelen we ons veiliger? Polarisatie, radicalisering en terreurdreiging beheersen het nieuws en beheersen ons. Wat kan bestuur of beleid doen?

Constructieve journalistiek: verander het verhaal, verander de wereld

Beleid is snel bedacht. Maar wie voert het uit? We kunnen niet zonder de vakman. Of vakvrouw. De leraar, de wijkagent, de verpleger. Daar moeten we meer mee.

Een toren bouwen over onze leefomgeving

Hoe zorgen we dat ons stedelijke gebied en ons buitengebied goed leefbaar zijn? Wat is van de regio? Wat doet de markt? En welke macht heeft de burger?

Sophie worstelt met depressie en vertelt over haar opname

We worden steeds ouder. Maar de zorg wordt ook steeds duurder. Hoe houden we de zorg in Nederland toegankelijk voor iedereen? En wat is ons dat waard?

do 9 maart

Kernstad NL: Hoe maken we Kernstad en Buitengebied yin en yang?

15:00
Stad en land
do 30 maart

Van energiek gesprek naar energietransitie

14:00
Energietransitie

EMMA onderzoekt, adviseert, schrijft, filmt en traint. Onze expertise is communicatie op het snijvlak van bestuur, beleid en burger.