EMMA is een onderzoeks-, advies- en participatiebureau. Wij zoeken, vinden en formuleren de oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. En zijn er heilig van overtuigd dat die oplossingen alleen maar samen met inwoners, overheid, markt en kennisinstellingen tot stand kunnen komen.

Wat we doen (een kleine greep)

We organiseren en faciliteren gesprekken. Bijvoorbeeld het gesprek over de energietransitie. Niet alleen over hoe die technisch en ruimtelijk mogelijk is. Maar juist ook over hoe die transitie maatschappelijk aanvaardbaar wordt. We geven voor de Omgevingswet vorm en inhoud aan nieuwe toolkits. Samen met een brede coalitie van partijen ontwikkelen we een effectieve campagne die het hebben van schulden bespreekbaar maakt.

We vertellen ook verhalen over het onderwijs van de toekomst. In en met gemeenten onderzoeken we hoe de jaarwisseling van de toekomst eruitziet. Samen met bewoners, experts en buurtwerkers veranderen we saaie pleinen in aantrekkelijke ontmoetingsplekken. En in het werkveld van politie, justitie en (re-)integratie onderzoeken we waarom bij overlast en criminaliteit soms de appel niet ver van de boom valt. En wat dat betekent voor de aanpak, natuurlijk. 

Openbaar bestuur, organisatie en samenleving

Onze expertise zit op het snijvlak van openbaar bestuur, organisatie en samenleving. Onze kracht is dat wij die drie werelden kennen, begrijpen en bij elkaar brengen. Samen beleid (en de effecten daarvan) onderzoeken, vormgeven en uitvoeren: dat is waar wij verstand van hebben. Steeds vaker doen we dat door slimme en effectieve allianties te smeden. Zo verbinden we partijen rond een gezamenlijk doel. Omdat in de complexe samenleving van vandaag meerdere perspectieven nodig zijn om tot écht resultaat te komen.
 

Onze broer: ANNE
Sinds 2019 hebben we een broertje: ANNE. Als ‘Adviseurs voor Noordoost-Nederland’ werken we aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die juist in dit deel van Nederland leven. Door verbindingen te leggen tussen de overheid en de samenleving. Verbindingen die werken.