De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

Over de tussenruimte

Dit seizoen bespreken we in de serie Wie is wij? een aantal cruciale paradoxen waarmee de moderne samenleving wordt geconfronteerd.