De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

Over de tussenruimte

facebook twitter linkedin

De Tussenruimte presenteert dit seizoen twee nieuwe series. In Mens-zijn in een ontzielde systeemwereld onderzoeken we hoe het taboe op ethiek, op moraal, op mens-zijn binnen (ambtelijke) organisaties kan worden besproken en doorbroken. En in De Collectieve Revolutie presenteren we samen met de Groene Amsterdammer een langlopend onderzoek naar de opkomst van collectieven en coöperaties in Nederland en vragen we ons af waarom burgers zo actief worden en of dit nieuwe scholen voor democratie kunnen zijn.

Hieronder vind je ook de verslagen, podcasts en livecasts van eerdere series zoals: De Nieuwe Werkelijkheid, Nieuwe Democratie en Wie is wij? en De Ontmoeters.

Mens-zijn

Debatserie Mens-Zijn
Lees verder
Jim van Os: Zonder psychisch lijden kun je niet leven
Lees verder
Naar herbezieling van de systeemwereld (verslag)
Lees verder
Hoe de filosofie van het geven beroepszeer kan verminderen (verslag)
Lees verder
Onderwijs als (de)humaniseerder? Onderwijshervormer Karim Amghar
Lees verder
10 mei

Collectieve revolutie

#1 Samen bouwen: 'Als Den Haag de juiste voorwaarden schept zullen burgers samen gaan bouwen'
Lees verder
Debatserie Collectieve revolutie
Lees verder
#2 Elkaar verzekeren: ‘Broodfondsen denken niet vanuit risico’s, maar vanuit solidariteit’
Lees verder
#3 Elkaar verzorgen: ‘In wijkcoöperaties kun je een beroep doen op elkaar’
Lees verder

De nieuwe werkelijkheid

Debatserie De nieuwe werkelijkheid
Lees verder
Burgercollectieven: haalbare aanvulling op falende verzorgingsstaat
Lees verder
Burgerberaden: Hoe burgers politici kunnen helpen
Lees verder
Toekomst voor land in crisis
Lees verder
‘Vertrouwen in plaats van wantrouwen’
Lees verder

Nieuwe democratie

Hoe nu verder met de democratie, professor Rosanvallon?
Lees verder
#5: Verwaarloosde Democratie
Lees verder
#4: Burgercollectieven: scholen van democratie
Lees verder

De ontmoeters

Alle verhalen van 'De ontmoeters'
Lees verder
#1: Ontmoeten in tijden van corona
Lees verder
#2: Lessen voor de thuistocht
Lees verder

Wie is wij?

Terugluisteren: Alle bijeenkomsten van 'Wie is wij?'
Lees verder
#6: Europa in drie metaforen
Lees verder
#5: Gezeik komt er toch! Via polarisatie verbinding vinden
Lees verder

En verder...

Q&A: Interveniëren in Criminele Families
Lees verder
Waarom Dubbel verdriet niet nodig is
Lees verder
‘Waar geld is, is de ‘Ndrangheta’
Lees verder