Tussenruimte

Debat in De Tussenruimte

Seizoen '18/19

Wie is wij? De paradoxale samenleving


We leven in een tijd van kleine en ontzettend grote dilemma’s. En die hebben paradoxale consequenties voor onze manier van samenleven. We willen inspraak, maar lijken verantwoordelijkheid te mijden. Onze diversiteit neemt toe, maar de sociale cohesie verbrokkelt. We hebben haast, maar het bestuurlijk systeem kan het niet bijbenen.

Wie is in dit pandemonium nog wij? Ben ik wij? Ben jij wij? Is de buurman wij? Is de staat wij?

En: Hoe komen wij samen verder? Onderzoek het met ons in de debatserie De paradoxale samenleving.

In de herfst van 2018 bespraken we problemen als de overspannen democratie, de tribalisering van de samenleving en de veronderstelde Angst in de (ambtelijke) torens.

In de lente van 2019 brengen we meer oplossingsgerichte debatten en tafelgesprekken. Zie hieronder het programma.

We presenteren deze serie in samenwerking met:

Programma 2018-2019

di 9 april
15:00
Wijnhaven 88, Den Haag

Wie is wij? #5 - 'Gezeik komt er toch.'

In De Tussenruimte: Masterclass omgaan met conflicten in een democratie.

di 21 mei
17:30
Wijnhaven 88, Den Haag

Wie is wij #6 - Wie is wij in Europa?

In De Tussenruimte: Wat bindt Europa, twee dagen voor de Europese verkiezingen?

U bent hier

De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

Een ruimte waar mensen vanuit verschillende perspectieven de realiteit ontdekken, bevragen en vormgeven. Waar sprekers zich in vrijheid en gelijkheid kritisch tot elkaar verhouden en van elkaar leren.

De programmering geschiedt door een onafhankelijk programmamaker, journalist Bas Mesters. De term de Tussenruimte is ontleend aan filosofe Hannah Arendt, voorvechtster van een vrije publieke ruimte waarin men via kritisch denken en debatteren tot handelen komt.

De Tussenruimte is een initiatief van EMMA. De Groene Amsterdammer is mediapartner.

Eerder in De Tussenruimte

Wie is wij #2: tribaliseren doen we (nog) niet, van elkaar vervreemd raken zeker wel

Wie is wij #1: nieuwe democratische vormen winnen voorzichtig van scepsis

#MeToo, hoe verder? De lessen uit het debat

Energietransitie - het moet samen en dit is hoe dat kan

Co-creatie in de stad: 3 lessen van Christian Iaione

In deze serie bespreken we een aantal cruciale paradoxen waarmee de moderne samenleving wordt geconfronteerd.