Stad en Land

Stad en Land

Nederland is ruimte. Een co-creatie van beleidsmaker, bestuurder, markt en last but not least inwoners. Van stadmakers en landschapsarchitecten, die samen bepalen hoe ons land eruitziet. Dutch design. Constant in beweging. Nu we met 17 miljoen zijn, staan we meer dan ooit op een kruispunt. Hoe zorgen we ervoor dat ons stedelijk gebied en ons buitengebied leefbaar zijn en blijven? In evenwicht met elkaar. Daar wil EMMA aan bijdragen.

Technologie en smart design beloven veel: dankzij sensoren, de hulp van inwoners en big data worden onze steden steeds slimmer. En niet alleen de steden worden slimmer: smart agroculture zorgt er bijvoorbeeld voor ons iconische beeld van een landschap van Ot en Sien al lang geen werkelijkheid meer is. Daar staat tegenover dat we ons zorgen maken over een verlies aan privacy. Zien we dat ruimte op sommige plekken zeer schaars is, en op andere plekken in overvloed aanwezig. Samenleven wordt op sommige plekken wel ‘erg op elkaars lip leven’, terwijl krimp in andere delen van Nederland voor uitdagingen stelt. 

We verlangen naar meer ‘kleefkracht’. Naar meer ‘samen’. In een samenleving die diverser, en geïndividualiseerder lijkt, willen we meer binding. In sommige buurten en wijken lijkt dat – haast vanzelf- te lukken: ‘burgerkracht’ toont dat de samenleving meer kan dan -wellicht- gedacht. We volgen initiatieven uit de praktijk. Dorpsbewoners, die samen het initiatief nemen voor het verbouwen van hun buurthuis. Jongerenwerkers die radicalisering in de kiem weten te smoren. En buren, die contact zoeken met eenzame ouderen.

Maar op een ander schaalniveau zien we in onze dagelijkse praktijk dat samenwerken nog steeds een issue is. Wat vermag Den Haag? Welke rol speelt de regio? Hoe opereert de markt? En welke macht oefent de burger uit? 

“Van ‘dat wat kan’ naar ‘dat wat past’- Nederland in transitie”

EMMA helpt organisaties om antwoorden te vinden op deze vragen. In nauwe samenwerking met kennisinstellingen, slimme netwerken en practitioners. Op het snijvlak van communicatie, organisatie en beleid. Onze aanpak is maatwerk en verschilt per vraagstuk. Daarbij putten we uit een breed scala van interventies op het gebied van strategie en onderzoek, maar ook in de uitvoering. Bij voorkeur in combinatie. Bekijk de casuïstiek in de rechter kolom voor een indruk van EMMA’s werk. De ene keer denken we een strategie uit of organiseren we een maatschappelijke dialoog. De andere keer doen we onderzoek naar burgerkracht. Dan weer maken we middelen, zoals een website, nieuwsbrief of jaarverslag.

U bent hier

Thema experts

Eduard van Holst Pellekaan

Anne Verschraagen

Jens van der Weele

Jan Maessen

Projecten

Fitness Check Vogel- en Habitatrichtlijn

28/6 Bij EMMA: KernstadNL – de nieuwe kijk op Nederland

Communiceren over maatschappelijke meerwaarde van waterschap

Artikelen

Esther de Boer brengt in beeld wat verplicht verhuizen kan betekenen

Hoog Lindoduin: een flat zoals er zoveel staan in Nederland. 14 lagen van op elkaar gestapelde galerijwoningen,...

Wie is wij #2: tribaliseren doen we (nog) niet, van elkaar vervreemd raken zeker wel

Tribaliseert de samenleving? Vanuit wetenschappelijk oogpunt is daar geen sprake van, zei WRR-onderzoeker Godfried Engbersen. Maar de...

Is onze samenleving aan het tribaliseren?

Zwarte Piet heeft dit weekend weer hard op de deur geklopt en opnieuw duidelijk gemaakt dat Nederland...

Koffie met: Guus Frenay - hoe is het leven zonder overheidssturing?

In deze podcast verhaalt onderzoeker Guus Frenay over zijn ervaringen tijdens zijn veldwerk in Cairo. Hij schetst...

Hoe weet ik in 5, 55 of 555 minuten meer over ... individualisering

Hoe gedragen individuen zich in de wereld van vandaag de dag? Meer weten met een kort filmpje,...

Agenda

ma 25 maart
17:00
Wijnhaven 88, Den Haag

Verplicht verhuizen: wat betekent dat?

Aan de Westd

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Stad en Land niet.