Bestuur en Governance

De maatschappelijke vraagstukken van onze tijd zijn zo complex en veelomvattend dat ze niet kunnen worden opgelost door overheidsingrijpen alleen, laat staan door één bestuurslaag. Of het nu gaat om de energietransitie, de schuldenproblematiek of drugsdumping; een aanpak die dwars door bestuurslagen en maatschappelijke belangen heen snijdt is onvermijdelijk. Lees hier meer over dit thema

Waarom we tóch de scholen sluiten: een reconstructie van betwiste kennis in tijden van Corona

The Future is Europe! Op de koffie bij insiders

Katrien Termeer onderzoekt hoe je vooruit blijft gaan in complexe transities

#5: Herman Tjeenk Willink over de verwaarloosde democratie

Verslag #2 - Burgerinitiatieven: het moet, het gebeurt, maar hoe doe je het dan?

De kwetsbare burger van de toekomst

Onze experts op dit gebied

Melanie Schnezler

politicoloog - perspectieven verbinden - assertief

Harnold van der Vegte

bedrijfskundige filosoof – burgerparticipatie

Pia Dijkstra

journalistiek – analytisch – razendsnel

Jan Maessen

politicoloog - resultaatgedreven - partner EMMA

Taco Braaksma

junior medewerker - bestuur en organisatie