Bestuur en Governance

Bestuur en Governance

Een Zweedse verzorgingsstaat tegen Amerikaanse belastingtarieven. Dat willen we in Nederland. Uitstekende publieke dienstverlening met oog voor de menselijke maat, maar dan wel kostenefficiënt. In het huidige tijdperk, waarin publieke dienstverlening op allerlei manieren onder druk staat, wordt daarbij al snel gedacht in termen van een technische oplossing. Het domein van de ratio, het werkveld van IT’ers, logische oplossingen en dito beleid. Maar de praktijk is weerbarstig. Inwoners, maar zeker ook overheden gedragen zich lang niet altijd rationeel.

Die weerbarstige praktijk heeft allerlei oorzaken. Zo werkt de politiek-bestuurlijke context van publieke organisaties lang niet altijd mee. Ook gooien historische ontwikkelingen met regelmaat roet in het eten. Er is nu eenmaal een manier waarop de dingen worden gedaan. Dat heeft een reden, én is niet zomaar te veranderen. Path-dependency, noemen we dat.

Laten we bovendien niet vergeten dat ondertussen de producten en diensten van overheden steeds complexer worden. En dat overheden steeds vaker werken in netwerken, wat de afhankelijkheid van andere personen en organisaties vergroot. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de inhoud van het openbaar bestuur niet overzichtelijker is geworden. Inhoud, governance en techniek zijn sterker verbonden dan ooit, wat maakt dat simpele – enkelvoudige – oplossingen niet bestaan.

Inhoud, governance en techniek zijn tegenwoordig sterker verbonden dan ooit, wat maakt dat simpele – enkelvoudige -  oplossingen niet bestaan.

Bij EMMA kennen we de complexiteit van publieke dienstverlening in al haar facetten. We organiseren samenwerking in de organisatie, binnen de keten en brengen we overheid en inwoners dichter bij elkaar. Hoe we dat doen, hangt af van het vraagstuk. Je vindt hier dan ook geen standaard aanpak, die is er immers niet. Wel nodigen we je uit om de casuïstiek op deze pagina te bekijken.

U bent hier

Thema experts

Ton Baetens

Jan Maessen

Projecten

Cliëntenraad UWV publiceert Online Jaarverslag 2015

Minder papier sneller geregeld. Op weg naar de digitale overheid

Communicatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Artikelen

Zorgt polarisatie voor escalatie in Scheveningen?

Wat een gezellige Oudejaarsavond in Scheveningen had moeten worden, met het aansteken van de traditionele vreugdevuren als...

Sluipt er angst in de (ambtelijke) Torens?

Dien je als ambtenaar de bewindspersoon of het land? Deze vraag is extra relevant nu de politiek...

Wie is wij #1: nieuwe democratische vormen winnen voorzichtig van scepsis

Gijs van Oenen waarschuwde voor de ‘overspannen democratie’, waarin we onszelf gek maken door steeds maar om...

Schoffelen voor de buurt

De gemeente Delft wil burgerparticipatie serieus nemen. Of het nu gaat om acceptabele afstanden om je afval...

Buurtinitiatief 'Het Sporthuis': overspannen of ontspannen democratie?

‘Van, voor en door de inwoners’ – dat staat er straks trots op de gevel van het...

Agenda

di 9 april
15:00
Wijnhaven 88, Den Haag

Wie is wij? #5 - 'Gezeik komt er toch.'

In De Tussenruimte: Masterclass omgaan met conflicten in een democratie.

di 21 mei
17:30
Wijnhaven 88, Den Haag

Wie is wij #6 - Wie is wij in Europa?

In De Tussenruimte: Wat bindt Europa, twee dagen voor de Europese verkiezingen?

Mis de laatste ontwikkelingen rondom Bestuur en Governance niet.