Bestuur en Governance

De maatschappelijke vraagstukken van onze tijd zijn zo complex en veelomvattend dat ze niet kunnen worden opgelost door overheidsingrijpen alleen, laat staan door één bestuurslaag. Of het nu gaat om de energietransitie, de schuldenproblematiek of drugsdumping; een aanpak die dwars door bestuurslagen en maatschappelijke belangen heen snijdt is onvermijdelijk. Lees hier meer over dit thema

We moeten vertrouwd raken met burgerfora

Stemmen op een vrouw?

Een schreeuw om nuance

Van Aruba naar Amsterdam: Kopzorgen van Caribische jongeren in Nederland

Als één overheid – slagvaardig de toekomst tegemoet

EMMA tipt: John Bolton. The room where it happened ****

Onze experts op dit gebied

Maarten Fluit

strategie – dynamiek – partnerships

Wesley van der Linden

operationeel directeur – verbinder – projectmanager

Melanie Schnezler

politicoloog – perspectieven verbinden – inhoudelijk en praktisch

Amir Nazar

diversiteit & inclusie - dialoog-expert - veranderkundige

Jan Maessen

politicoloog - resultaatgedreven - partner EMMA