Bestuur en Governance

De maatschappelijke vraagstukken van onze tijd zijn zo complex en veelomvattend dat ze niet kunnen worden opgelost door overheidsingrijpen alleen, laat staan door één bestuurslaag. Of het nu gaat om de energietransitie, de schuldenproblematiek of drugsdumping; een aanpak die dwars door bestuurslagen en maatschappelijke belangen heen snijdt is onvermijdelijk. Lees hier meer over dit thema

#5: Herman Tjeenk Willink over de verwaarloosde democratie

Burgerinitiatieven: het moet, het gebeurt, maar hoe doe je het dan?

De kwetsbare burger van de toekomst

EMMA tipt: De gedrevene

EMMA leest: De Hoofdstad van Robert Menasse

IBP Café 21 november: ‘Participatie is leiderschap’

Daan Roovers in De Tussenruimte: 'Alles waar je verstand van kan hebben is geen politiek'

Onze experts op dit gebied

Harnold van der Vegte

bedrijfskundige filosoof – burgerparticipatie

Wesley van der Linden

operationeel directeur – verbinder van partijen – projectmanager

Anne Betting

economisch psycholoog - beleid en gedrag verbinden

Melanie Schnezler

politicoloog - perspectieven verbinden - assertief

Jan Maessen

politicoloog - resultaatgedreven - partner EMMA