cultuurwetenschapper – procesbegeleider – strategische doener

s.dejong@emma.nl
LinkedIn

Hoe maak je uit complexe informatie een helder verhaal en verbind je daar mensen aan? Vraag het Simone. Als weinig anderen kan ze inspirerende vergezichten vertalen naar het werk van vandaag en morgen. Vooral als het gaat om het verhelderen van rollen en verantwoordelijkheden. Het vertalen van een visie naar duidelijke keuzes voor alledag. Simone stippelt processen uit, betrekt de juiste spelers en zorgt voor beweging.

Technologie

Simone is gefascineerd door maatschappelijke opgaven die een sterk wetenschappelijke of technologische kant hebben. De energietransitie, de inzet van artificiële intelligentie in het publieke domein, of het anti-vaccinatiedebat – Simone snapt de uitdaging voor professionals in het publieke domein, om de vaak snelle maatschappelijke ontwikkelingen bij te benen. 

Energietransitie

Simone: ‘Wat er op dit moment allemaal nodig is voor de energietransitie, is voor overheden ontzettend complex. Daarom is mijn huidige opdracht voor de Brabantse gemeente Drimmelen ook zo boeiend: op dat niveau komt alles samen. Van de technische mogelijkheden en onmogelijkheden, tot het werken aan maatschappelijk draagvlak. Bovendien draag je verschillende petten. De ene keer als vergunningverlener. Dan weer als regisseur of gebiedspartner.’

Achtergrond

  • Werkte voor en bij o.a. TU Delft, Rijkswaterstaat, de gemeente Den Haag en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  • Is cultuurwetenschapper, met als specialiteit wetenschapscommunicatie.
  • Profiteert van haar domein-overstijgende ervaring als bestuurssecretaris, hoofd bedrijfsvoering en leidinggevende bij verschillende (semi-)overheden.
  • Is gecertificeerd LEGO® Serious Play® facilitator, want: ‘niets werkt zo goed als denken met je handen’.