Nina is een witte vrouw, met kort donkerblond haar en blauwe ogen.

Nina Breedveld

Toekomstgericht – Klimaat – Commitment

Met het oog op de toekomst

Zowel in haar werk als daarbuiten, probeert Nina voorbij de kortetermijnbelangen te kijken. Vanuit de sterke motivatie om toe te werken naar een CO2-neutrale en rechtvaardigere samenleving, probeert Nina de grotere, onderliggende vraagstukken te begrijpen en inzichtelijk te maken – zodat daar aan oplossingen gewerkt kan worden. Nina neemt graag het initiatief en heeft een groot verantwoorlijkheidsgevoel.

Nina studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht. Hier deed ze veel onderzoek binnen de gedragsbestuurskunde en schreef ze mee aan een aantal wetenschappelijke publicaties. Op dit moment rondt Nina haar research master in Sustainable Development af. Haar afstudeeronderzoek gaat over de bredere, inspirerende impact van klimaatrechtszaken. Hiermee schetst ze een optimistisch klimaatperspectief rondom de ‘Davids’ (klimaatactivisten) die het sinds enkele jaren steeds vaker met succes opnemen tegen de ‘Goliaths’: de grote vervuilers. In Nina’s ogen laten de uitspraken van de rechters in deze zaken zien dat systeemverandering nodig én mogelijk is.  

Burgerberaden en onderzoek

Binnen EMMA maakt Nina onder andere deel uit van het team dat aan burgerberaden werkt. Ze ziet dat burgerberaden bijdragen aan inclusiever en toekomstbestendiger beleid, zeker op het gebied van klimaat. Burgerberaden zijn namelijk bij uitstek een plek waar de stem van bijvoorbeeld jongeren en kwetsbare groepen in de samenleving wél gehoord wordt. Verder werkt Nina aan verschillende onderzoeksprojecten, waar ze zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek doet.

Achtergrond

  • Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht (bachelor)
  • Sustainable Development: Earth System Governance, Universiteit Utrecht (master)
  • SDG Traineeship, SDG House Nederland
  • Student-medewerker (wetenschappelijk onderzoek) bij Universiteit Utrecht
  • Student-consultant bij SOLVE Consulting
  • Oprichter en teammanager van de sociale, duurzame onderneming Groene Gevels

 

breedveld@emma.nl
LinkedIn