Foto van Linda de Veen. Linda is een witte vrouw met lang, rood, krullend haar en lichte ogen. Ze heeft een donkergroene colbert aan en een grijs shirt.

Linda de Veen

Veiligheid & criminaliteit – media-analyse – onderzoek & redactie

Welke spanningen zijn er tussen overheid en burger? En waarom? Linda brengt het in kaart. Om daarna na te denken over oplossingen.

Studeerde eerst internationale betrekkingen en conflict studies en daarna journalistiek. Linda doet graag onderzoek: literatuuronderzoek, media-analyses en interviews. Dat onderzoek vertaalt ze het liefst ook nog naar een toegankelijk eindproduct: een podcastserie bijvoorbeeld, of een infographic. Voor ANNE doet ze vooral onderzoek naar criminaliteit en veiligheid.

Met een master journalistiek op zak, draait ze haar hand niet om voor redactiewerk. Zo maakte ze verhalen en producties over ondermijning in het buitengebiedjeugdwerk en jeugdzorg, en het voorkomen van detentieschade. Ook maakte ze een podcastserie over de hyperloop.

Linda deed tijdens haar studie veel onderzoek naar beeldvorming. Ze vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot gevoelens van onrust in de maatschappij én wat we kunnen doen om die weg te nemen.

Drijfveer: Begrijpelijk maken van maatschappelijke vraagstukken, zodat er kan worden gezocht naar werkbare oplossingen.

Enkele publicaties

Onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in opdracht van de gemeente Almere (BoomCriminologie, 2022)

Academische artikelen in Media, War and Conflict (2020) en Peace Studies Journal (2018) over framing en medialogica.

deveen@emma.nl
LinkedIn