ANNE – media-analyse – veiligheid & criminaliteit

Welke spanningen zijn er tussen overheid en burger? En waarom? Linda brengt het in kaart. Om daarna na te denken over oplossingen.

Studeerde eerst internationale betrekkingen en conflict studies en daarna journalistiek. Woonde daarvoor langere tijd in het buitenland, maar geboren en getogen in Drenthe. Is, zoals mooi omschreven door Daniel Lohues, ‘met dizze horizon verweben’.

Linda doet graag onderzoek: literatuuronderzoek, media-analyses en interviews. Dat onderzoek vertaalt ze het liefst ook nog naar een toegankelijk eindproduct: een podcastserie bijvoorbeeld, of een infographic. Voor ANNE doet ze vooral onderzoek naar criminaliteit en veiligheid.

Met een master journalistiek op zak, draait ze haar hand niet om voor redactiewerk. Zo maakt ze voor Overheid van Nu verhalen en producties over interbestuurlijke samenwerking in de regio noord en oost. Ze schrijft over zaken als ondermijning in het buitengebiedintergenerationele armoede en het voorkomen van detentieschade. Ook maakte ze een podcastserie over de hyperloop.

Linda deed tijdens haar studie veel onderzoek naar beeldvorming in de media. Ze vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot gevoelens van onrust in de maatschappij én wat we kunnen doen om die weg te nemen.

Drijfveer: Begrijpelijk maken van maatschappelijke vraagstukken, zodat er kan worden gezocht naar werkbare oplossingen.
Werkte eerder als: onderzoeks- en projectmedewerker Institutions for Collective Action aan de Universiteit Utrecht.
En tijdens/tussen studies o.a. als journalist, redacteur en onderzoeksassistent in binnen- en buitenland. emm

Publicaties

Academische artikelen in Media, War and Conflict (2020) en Peace Studies Journal (2018) over framing en medialogica.

Één van Linda’s artikelen uit haar tijd op de Westelijke Jordaanoever is gepubliceerd in het boek Gaza Unsilenced (2015)