filosoof – Eigenwijs – Democratische vernieuwing

Lea heeft een zwakke plek voor eigenwijze mensen. En  eigenwijs is ze zelf ook. Je kunt haar niet paaien met een makkelijk argument, want ze zal blijven doorvragen tot de onderste steen boven is. Ze is er vast van overtuigd dat goede oplossingen voortkomen uit een goede probleemanalyse. Bij EMMA zet Lea haar tanden in projecten rondom participatie en democratische vernieuwing, om zo haar steentje bij te dragen aan een constructieve relatie tussen burger en overheid.

Cheerleader

Lea smult van groepsdynamieken, brengt graag nieuwe mensen bij elkaar en moedigt anderen aan om het beste uit zichzelf te halen. Collega’s noemen haar niet voor niets ‘de cheerleader’. Ze weet haar kritische blik met warmte te brengen, en zet zo anderen aan het denken. In haar werk als docent politicologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam kreeg zij van studenten het compliment dat zij nadenken aanstekelijk weet te maken.

Onderzoek

Ook deed Lea promotieonderzoek naar integratie, (on)gelijkheid, en politieke participatie. Zij schreef haar proefschrift over de manier waarop we nadenken over, en onderzoek doen naar integratie. Ze pleit ervoor om het woord integratie niet langer te gebruiken voor een proces waar alleen ‘migranten’ doorheen moeten om volwaardig onderdeel te worden van ‘de samenleving’. In plaats daarvan kijkt zij naar integratie als het ontstaan van een relatie van gelijkwaardigheid tussen alle mensen die een samenleving vormen. Ze publiceerde verschillende artikelen bij academische uitgevers over dit onderwerp, bijvoorbeeld over maatschappelijke angst voor politieke participatie door migranten, en over het idee van integratie als tweerichtingsverkeer.  Bij EMMA zet zij haar onderzoekstalenten graag in om complexe materie toegankelijk te maken voor opdrachtgevers en collega’s.

Achtergrond en publicaties