Koen is een witte man met donkerbruin haar. Hij draag een spijkerblauw overhemd.

Koen Gruijters

sociale vraagstukken - relativerend – analytisch

Een creatief denker voor wie maatschappelijke vraagstukken sterk met elkaar samenhangen: dat is Koen ten voeten uit. Heb je hem aan tafel, dan vraagt hij gelijk stevig door. De vraag áchter de vraag naar boven halen. Als die helder is, maak je de beste start. Daar is hij van overtuigd.

De juiste vragen

Met zijn achtergrond als ergotherapeut weet hij hoe hij de juiste vragen stelt om anderen verder te helpen. Aannames over een doelgroep laat hij achterwege. Ieder mens heeft eigen ervaringen, voorkeuren, overtuigingen, gewoonten en vaak verschillende rollen om te vervullen in hun fysieke en sociale omgeving. In zijn werk bij EMMA heeft hij dit altijd in het achterhoofd.

Vrij en breed nadenken

Koen schrijft graag en realiseert zich dat taal een grote rol speelt in het dagelijkse leven, en bij het werken aan maatschappelijke opgaven. Zo kunnen verschillende groepen elk een andere betekenis geven aan een bepaald begrip. Hierbij gebruikt hij zijn bestuurskundige blik. Door een hyperbool in het gesprek te gebruiken, stimuleert Koen het vrij en breed nadenken. Hij werkt voornamelijk aan sociale vraagstukken. Waar mogelijk en passend werkt hij graag aan video’s of podcasts.

Achtergrond

  • Traineeship bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
    • Adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
    • Beleidsmedewerker Hoger Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
    • Projectmedewerker Lokale Preventieakkoorden bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Master Bestuurskunde (beleidsadvisering), Radboud Universiteit Nijmegen-
  • Voorzitter en lid Maatschappelijke Denktank Edison Nijmegen

gruijters@emma.nl
LinkedIn