analyseert – beredeneert – online netwerken

willemsen@emma.nl
LinkedIn

De Zeno van EMMA – in een nieuw jasje. Stoïcijn in wording. Liefhebber van logica, analyses en verbanden. Vaak grappig zonder dat hij het doorheeft. 

Inzicht en perspectief 

Geef Kevin uw data en hij vertaalt ze naar bruikbare kennis en inzichten met perspectief. Hij pluist netwerken uit en brengt de relaties in beeld. Doet graag een stap extra. Maar ook weleens een stap terug. Om de samenleving van een afstandje te kunnen bekijken. Kwantitatief en kwalitatief wonder ineen. 

Analyse en visualisatie 

Kevin maakt geregeld netwerkanalyses of andere visualisaties van data. Zoals het Haagse vuurwerkonderzoek, waar een interactieve kaart de meningen van de inwoners van Den Haag weergeeft. Of het gesprek over kringlooplandbouw in sociale media.  

Nuances 

Kevin zoomt met hetzelfde gemak in op de vraag welke rol onderwijs moet hebben in de maatschappij. Daarom werkte hij voor Curriculum.nu en schreef hij een speels genuanceerde serie artikelen over de (on)mogelijkheid en (on)wenselijkheid van waarde- en ideologievrij onderwijs.  

Achtergrond 

  • Master Nieuwe Media en Digitale Cultuur. 

  • Lange tijd de ICT-baas van EMMA, totdat iedereen zag dat zijn kwaliteiten elders nog beter tot hun recht komen. 

  • Bouwde bij EMMA veel ervaring op met onderzoek en advies over maatschappelijke vraagstukken die complex en gepolariseerd zijn.  

  • Verslindt boeken, daarom voorzitter van de pretentieuze boekenclub van EMMA.