bedrijfskundige – filosoof – de juiste vraag

vandervegte@emma.nl
LinkedIn

Harnold neemt geen genoegen met: ‘Ja, maar dat is gewoon zo’ of: ‘Zo doen we dat altijd’. Wat vanzelfsprekend lijkt, legt hij onder een vergrootglas. Wat niet duidelijk is, brengt hij scherp in beeld. Totdat de onderste steen boven ligt. 

Van twee werelden 

Met Harnold krijg je het beste van twee werelden. Als filosoof verstaat hij de kunst van de juiste vragen stellen. Als bedrijfskundige zorgt hij voor concrete, praktische oplossingen. Harnold werkt dan ook aan uiteenlopende projecten. Voor de Nationale ombudsman en de gemeente Den Haag organiseert hij focusgroepen. Voor het Trimbos-Instituut en de Provincie Noord-Brabant maakt hij media-analyses.  

Wat betekent kwetsbaarheid? 

Toen de Nationale ombudsman aanklopte met: ‘We willen onze dienstverlening voor kwetsbare mensen verbeteren’, zei Harnold: ‘Goed idee, maar wat betekent kwetsbaarheid in relatie tot de overheid precies?’ Door de analyse die volgde, bleek er een veel breder palet te bestaan van mensen die kwetsbaar zijn in relatie tot de overheid. Én konden er daardoor concrete oplossingen worden bedacht waardoor de Nationale ombudsman zijn werk beter kan doen. Harnold ten voeten uit. 

Achtergrond 

  • Master Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam 

  • Bachelor Wijsbegeerte, Universiteit Gent 

  • Bachelor Bedrijfskundige MER, Hogeschool Windesheim.  

  • Werkte in Kaapstad bij de business incubator Fetola 

  • Stagiair bij Alira Health en Novapac B.V.