Quick Scan Radicalisering

Quick Scan Radicalisering

Radicalisering. De kranten staan er vol van. Via tv komen de beelden van Syriëgangers de huiskamer binnen. Het lijkt ver weg. Een probleem waar alleen grote steden mee te maken hebben. Maar wat doet u als signalen bij u in de gemeente opduiken? Heeft u deze signalen überhaupt in kaart?

Gemeenten spelen een grote rol als het gaat om de preventie van radicalisering op lokaal niveau. Het is belangrijk om te weten hoe en waar radicalisering zich eventueel voordoet. Zeker om gericht maatregelen te kunnen nemen, maar ook om de situatie juist niet te overschatten. Maar dat niet alleen. Ook wanneer er nog geen signalen zijn, is het van belang eventuele voedingsbodems aan te pakken en de weerbaarheid te verhogen. Bij een effectieve aanpak hoort het vroegtijdig signaleren van radicalisering.

'Snel maar zorgvuldig: EMMA Quick scan Radicalisering'

Voor vroegsignalering van radicalisering moet men inwoners en gemeenschappen kennen. Een effectieve aanpak kent een integrale verbinding tussen de vroegsignalering, preventie, interventie, repressie en nazorg. De vroegsignalering en aanpak van radicalisering moet daarom geen geïsoleerde beleidsactiviteit of aanpak zijn van slechts enkele betrokkenen. Het vereist een goede samenwerking tussen de lokale organisaties en eerstelijns professionals. De signalering en aanpak van radicalisering is daarom effectiever wanneer deze is opgenomen in een bredere lokale aanpak van maatschappelijke onrust en spanningen.

EMMA kan inzicht verschaffen in de lokale situatie door de QuickScan Radicalisering. Een QuickScan geeft inzicht op welke wijzen en in welke vormen radicalisering mogelijk actueel is binnen de gemeente. En hoe het beleid en de praktische aanpak eruit zien. In samenspraak met eerstelijns professionals en beleidsmakers wordt inzicht in de huidige stand van zaken verkregen. Dit inzicht helpt om nader te bepalen waar beleid en aanpak zich specifiek op moeten gaan richten binnen de gemeente. Zo kan de bestaande aanpak geoptimaliseerd worden. Op basis van de uitkomsten doet EMMA praktische aanbevelingen, die nauw aansluiten bij bestaand lokaal beleid, zowel op veiligheidsterrein als op een breder sociaal terrein. De komende weken voert EMMA zo’n QuickScan uit in een achttal gemeenten in de veiligheidsregio Oost-Brabant.

U bent hier

Thema experts

Franka de Vilder

Mary van den Wijngaart

Rob Witte

Veiligheid en Criminaliteit

Nooit eerder was het zo veilig op straat: statistisch zien we een crime én een fear drop . We zijn tegelijkertijd ontzettend gelukkig én vreselijk ongerust.