Een breed gedragen agenda voor het primair onderwijs

Een breed gedragen agenda voor het primair onderwijs

Het primair onderwijs staat voor grote uitdagingen. Een dreigend tekort aan leraren, een ingewikkelde bekostiging, minder inschrijvingen op scholen in de krimpregio’s. Het brengt sommige bestuurders de nodige kopzorgen. Hoe ga je als bestuurder hiermee om? Zij staan er echter niet alleen voor. De PO-raad ondersteunt bestuurders waar dat kan. De vereniging behartigt de belangen van ruim 800 schoolbesturen in het primair onderwijs en lobbyt - in het belang van leerlingen - voor hun leden, zodat schoolorganisaties zo goed mogelijk hun werk kunnen doen.

De jaarlijkse activiteiten bepaalt de PO-Raad aan de hand van een strategische beleidsagenda. De bestaande agenda loopt dit jaar ten einde. Daarom heeft de PO-Raad aan EMMA gevraagd om een nieuwe strategische beleidsagenda te formuleren. De opdracht was helder: maak zoveel mogelijk gebruik van de inbreng van de leden. Waar moet de PO-Raad zich van 2018 tot 2021 zich op richten? In een tijdsbestek van een halfjaar begeleidt EMMA de PO-Raad in de organisatie en communicatie van de nieuwe strategische beleidsagenda.

Samen de agenda bepalen

Opnieuw het wiel uitvinden is voor de nieuwe agenda onnodig. De nieuwe agenda heeft wel een duidelijke focus nodig. Om de juiste thema’s te bepalen heeft EMMA door heel het land interactieve sessies georganiseerd. Daarin heeft onze moderator de onderwijsbestuurders uitgedaagd om tot de gewenste agenda te komen: waar lopen zij nu tegenaan en wat kan er volgens hen beter? Om te voorkomen dat alleen grote schoolorganisaties de agenda “bepalen”, is ook de inbreng van minder actieve leden meegenomen.

De agenda toetsen

De nieuwe agenda moet recht doen aan de verschillen in de regio’s. Overkoepelende thema’s en gemeenschappelijke ambities zijn samengebracht tot een conceptagenda. Na de zomer toetst EMMA deze agenda onder vertegenwoordigers van de belangrijkste ketenpartners, zoals de gemeente, de vroeg- en voorschoolse educatie, de zorginstellingen en het voortgezet onderwijs. Dit doen wij tijdens een expertsessie in ons pand aan de Wijnhaven. Voor de ALV ronden wij met de PO-Raad de definitieve versie af voor de ALV in november. Met deze aanpak komt de sector tot een breed gedragen en handzame agenda waar de PO-Raad namens de leden de komende vier jaar mee verder mee kan.

U bent hier

Thema experts

Menno van Tartwijk

Onderwijs en Ontwikkelen

Onderwijs. Misschien wel de enige werkende emancipatiemachine. Geen enkele organisatie kan er nog omheen: kennis is een groot goed. Die kennis blijven ontwikkelen blijft een opgave.