Als de prooi de jager pakt: ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven

Als de prooi de jager pakt: ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven

Regelmatig wordt er bericht over criminele activiteiten in de Rotterdamse haven. Enkele voorbeelden zijn het smokkelen van drugs, mensensmokkel, milieudelicten of de diefstal van materialen als koper. Criminele organisaties zijn afhankelijk van personen die werkzaam zijn in de haven om hun processen en operaties in stand te kunnen houden. Door middel van omkoping en chantage weten zij mensen in hun web te trekken. Als zij er eenmaal inzitten is het vrijwel onmogelijk hier nog uit te komen.

Niet alleen medewerkers van bedrijven in de haven hebben de aandacht van criminele organisaties. Ook de medewerkers van THOR-organisaties (toezichthoudende-, handhavende-, opsporende- en regelgevende organisaties) worden benaderd om ‘werkzaamheden’ te verrichten en zo ‘snel geld’ te verdienen. Een recent voorbeeld de douanier Gerrit G. die onder andere in verband gebracht werd met drugssmokkel. Zijn taak was ervoor te zorgen dat de containers die drugs bevatten niet gecontroleerd werden. Hiervoor kreeg hij een percentage van de straatwaarde van de cocaïne die hij doorliet.

'Op deze manier houden ze criminele processen in stand.'

In opdracht van Politie en Wetenschap voert EMMA samen met BTVO (Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek) een onderzoek uit naar de mate waarin en op welke wijze THOR-organisaties mikpunt zijn (geweest) van criminele organisaties. Onze hypothese is: hoe beter THOR-organisaties erin slagen barrières op te werpen voor criminele bedrijfsvoering, des te meer criminele netwerken een belang krijgen om juist deze organisaties te ‘neutraliseren’. Op deze manier houden zij criminele processen in stand. De jager wordt dus zelf de prooi.

Met dit onderzoek willen EMMA en Ben Rovers van BTVO in kaart brengen in hoeverre dit mechanisme zich in de afgelopen twintig jaar heeft voorgedaan en voor welke organisaties dit in het bijzonder geldt. Op basis van deze kennis wordt een dynamisch barrièremodel ontwikkeld. Dit model inzicht geeft in hoe de intensivering van toezicht kan leiden tot risico’s voor organisaties en hoe zij zich hiertegen kunnen wapenen.

U bent hier

Thema experts

Hans Moors

Laura Nijkamp

Externe expert

Veiligheid en Criminaliteit

Nooit eerder was het zo veilig op straat: statistisch zien we een crime én een fear drop . We zijn tegelijkertijd ontzettend gelukkig én vreselijk ongerust.