De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

naar de tussenruimte

De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.

Een ruimte waar mensen vanuit verschillende perspectieven de realiteit ontdekken, bevragen en vormgeven. Waar sprekers zich in vrijheid en gelijkheid kritisch tot elkaar verhouden en van elkaar leren.

De programmering geschiedt door een onafhankelijk programmamaker, journalist Bas Mesters. De term de Tussenruimte is ontleend aan filosofe Hannah Arendt, voorvechtster van een vrije publieke ruimte waarin men via kritisch denken en debatteren tot handelen komt.

De Tussenruimte is een initiatief van EMMA. De Groene Amsterdammer is mediapartner.

 

De Tussenruimte