Artikelen

Uit De Tussenruimte – angst in de torens: fabel of werkelijkheid?

‘De samenleving dienen’ en ‘de minister (be)dienen’ – voor de rijksambtenaar zijn dat soms tegenstrijdige belangen. Dat,...

Zorgt polarisatie voor escalatie in Scheveningen?

Wat een gezellige Oudejaarsavond in Scheveningen had moeten worden, met het aansteken van de traditionele vreugdevuren als...

Sluipt er angst in de (ambtelijke) Torens?

Dien je als ambtenaar de bewindspersoon of het land? Deze vraag is extra relevant nu de politiek...

Wie is wij #1: nieuwe democratische vormen winnen voorzichtig van scepsis

Gijs van Oenen waarschuwde voor de ‘overspannen democratie’, waarin we onszelf gek maken door steeds maar om...

Schoffelen voor de buurt

De gemeente Delft wil burgerparticipatie serieus nemen. Of het nu gaat om acceptabele afstanden om je afval...

Buurtinitiatief 'Het Sporthuis': overspannen of ontspannen democratie?

‘Van, voor en door de inwoners’ – dat staat er straks trots op de gevel van het...

In De Tussenruimte: Meer of minder democratie?

De oplossing voor klachten over de democratie lijkt telkens weer meer democratie. Maar kan het wel altijd...

Hoe krijgen we meer vrouwen in de politiek?

Op dinsdag 12 september – een week voor Prinsjesdag – verzamelden zo’n veertigtal vrouwen zich bij EMMA om het te hebben over vrouwen in de politiek. Prof. Monique Leyenaar (Comparative Politics, Radboud Universiteit Nijmegen), Devika Partiman en Roelfien & Aleid gaven op geheel eigen wijze inzicht in hoe het ervoor staat met vrouwen in de politiek.

Superbureaucrats, hippies & guerilla-tactics

Op zoek naar verdere wetenschappelijke onderbouwing voor oplossingen rond maatschappelijke vraagstukken, bezochten Ton Baetens, Jens van der Weele en Jan Maessen het congres van de European Group of Public Administration (EGPA). In Milaan troffen we veel wetenschappers en een enkele ‘practioner’ . Een ontdekkingstocht in de academische biotoop.

Hoe slaag je als vrouw in de politiek?

In de afgelopen 60 jaar hebben 33 vrouwelijke ministers het beleid in Nederland medebepaald. Monique Leyenaar (Hoogleraar Vergelijkende Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen) deed onderzoek naar het levensverhaal en de bewogen carrière van deze vrouwelijke ministers.

BZK heeft meer schwung gekregen

Het kerndepartement van BZK werkt nu ruim een jaar als flexibele organisatie. Binnen directies zijn er alleen nog tijdelijke werkverbanden.

100 dagen in de Tweede Kamer

In de vroege ochtend van 27 juni verzamelden ruim 50 genodigden van maatschappelijke organisaties , overheden en het bedrijfsleven zich voor het ontbijt met nieuwe Kamerleden.

De kansen van flexibiliteit binnen de overheid

Een flexibele overheid, dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar zo’n overheid bestaat wel degelijk. Het ministerie van BZK werkt sinds een jaar met een flex-concept.

Waarom stem ik niet digitaal?

Jongeren die net achttien jaar zijn en erover denken om 15 maart naar de stembus te gaan, wordt het niet makkelijk gemaakt.

Help, ik ga voor het eerst stemmen!

Onder jongeren is stemmen sowieso niet populair. Of een vrije dag iets daaraan verandert, is maar de vraag.

Maatschappelijke dialoog: 'noodzakelijk en onmogelijk tegelijk’

De afgelopen jaren maakte de maatschappelijke dialoog een ware opmars als beleidsinstrument . Waar staan we nu? Op donderdag 24 november zochten we Bij EMMA naar antwoorden op die vraag vanuit verschillende perspectieven.

Overheid en samenleving - al 40 jaar in gesprek

Al veertig jaar is de overheid op verschillende manieren en onder verschillende gesternten in gesprek met de samenleving. De veranderingen in de maatschappij zijn enorm, de dynamiek in het gesprek tussen overheid en samenleving is bijna onveranderd.

De menselijke schakel in de beveiliging van data

Het beveiligen van gevoelige informatie is niet alleen een technische opgave. Het zijn de mensen die op de kritische momenten de juiste keuzes moeten maken om informatielekken en fraude te voorkomen.

10 jaar Maatschappelijke Dialoog: wat zijn de lessen?

Overheid en samenleving voeren nu zo’n tien jaar ‘maatschappelijke dialogen’ met elkaar. Vaak over controversiële onderwerpen als de toekomst van ons pensioen, ons onderwijs en onze energievoorziening. Wat leveren die dialogen op?

WTF? Trump verklaard via drie namen

Soms zit je er gewoon naast. In de meeste gevallen haal je dan je schouders op en ga je verder. Af en toe vloek je flink en zoek je een oplossing. Maar een heel enkele keer blijf je werkelijk verbijsterd achter.

U bent hier