Geen enkele bestuurslaag kan op eigen houtje een antwoord bieden op de vele maatschappelijke opgaven waarmee ze geconfronteerd worden. Overheden moeten dan ook over de grenzen van bestuurslagen heen werken. Makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe leidt je zo’n samenwerking in goede banen?

In een recent verschenen NSOB-rapport wordt het meerlaags werken uit de doeken gedaan. Een tipje van de sluier: er is niet één recept om overheden te laten samenwerken. Eerder meerdere bereidingswijzen. Maar zoals er in de kookkunst een aantal vuistregels bestaan, zo zijn deze er ook voor het ontwerpen van meerlaagse samenwerkingsvormen. In dit dossier onderzoeken we hoe meerlaags werken er in de praktijk uitziet en delen we onze geleerde lessen.  

Weten waar je van bent! - Aandacht voor de menselijke kant in een meerlaags arrangement?