Gelukkige Stad

De #GelukkigeStad als vertrekpunt
Mensen op straat zullen niet snel zeggen dat hun stad slimmer, groter of duurder moet worden. Toch wordt veel stedelijke ontwikkeling gedreven door economisch of technisch vooruitgangsdenken: de stad moet vooral groeien en meer banen genereren. Vergeten we zo niet waar de stad in essentie om draait? Namelijk, de mensen die dagelijks wonen, werken en recreëren in de stad.

Charles Montgommery plaatst hier het perspectief van de gelukkige stad tegenover. Een pleidooi voor de terugkeer van de menselijke maat, een stedelijke inrichting die sociale interactie stimuleert en zo bijdraagt aan het geluk van haar inwoners. In dit dossier onderzoekt EMMA de gelukkige stad. Durven stadsmakers al ‘andere’ keuzes te maken en het geluk van haar inwoners centraal te zetten?

De #gelukkigestad begint in de microkosmos van je eigen buurt

De stad ontwerpen op ooghoogte – placemaking lessen

Koffie met: Guus Frenay - hoe is het leven zonder overheidssturing?