Wat een gezellige Oudejaarsavond in Scheveningen had moeten worden, met het aansteken van de traditionele vreugdevuren als hoogtepunt, veranderde op 31 december in een heuse vuur- en asregen. Wat ging er precies mis in Scheveningen? Wie draagt de verantwoording voor de 13 meter te hoog gebouwde houtstapels? En wat gaat er in de toekomst gebeuren met de Scheveningse vreugdevuren?

EMMA deed in 2017 twee onderzoeken die raken aan het onderwerp vreugdevuren op Oudejaarsavond. In het onderzoek “Haagse Knallers” werd de Haagse opvatting over het afsteken van vuurwerk onder de loep gelegd. "De 'vergeten dorpen' van het stadsdeel Scheveningen (zie onderstaande downloadlink) onderzocht de polarisatie en maatschappelijke spanningen in Scheveningen. Uit beide onderzoeken kwamen bevindingen naar voren die ook vandaag de dag nog gelden.

Gepolariseerde stad

Uit “Haagse Knallers” bleek dat een 'neutraal' standpunt ten aanzien van vuurwerk maar weinig voorkomt. Óf men is (fervent) voorstander van het zelf afsteken van vuurwerk (30%), óf men is er (sterk) tegen (60%). Deze polarisatie kwam ook naar voren in “De ‘vergeten dorpen’ van het stadsdeel Scheveningen”. Volks, worden ‘de dorpen’ in Scheveningen enerzijds genoemd, maar ook gesloten en eigengereid. De heersende afkeer tegen “alles dat anders is” lijkt een potentiële bron van spanningen en polarisatie, die in vervolg op een trigger event kunnen leiden tot escalatie. Daarnaast is de rivaliteit tussen Duindorp en Scheveningen cultureel sterk ingebed.

Afgaande op deze bevindingen is het wellicht niet geheel verrassend dat het misging op Oudejaarsavond in Scheveningen. De combinatie van jarenlange competitie tussen Duindorp en Scheveningen, te hoog gebouwde houtstapels en harde wind in de verkeerde richting, hebben samen geleid tot een vuurregen in Scheveningen. Maar hoe kunnen bestuurders in de toekomst beter omgaan met een gepolariseerde stad? En hoe voorkom je dat cultureel ingebedde polarisatie door iets als een vreugdevuur escaleert?

De heersende afkeer tegen "alles dat anders is" lijkt een potentiële bron van spanningen en polarisatie.

Aanbevelingen nog steeds relevant

In “De ‘vergeten dorpen’ van het stadsdeel Scheveningen” deed EMMA enkele aanbevelingen die in de huidige tijdsgeest niet minder relevant lijken. Continuïteit van hulpverlening aan huishoudens met een stapeling van problemen op sociaal, economisch en/of persoonlijk vlak, het verbreken van het negatieve stigma rondom Scheveningen en het blijven stimuleren van gesprekken over polarisatie zijn aanbevelingen die ook nu nog staan.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) onderzoekt de oorzaken van de heuse vuurregen op Oudjaarsavond 2018. De Raad kijkt onder andere naar de voorbereiding van de vreugdevuren en naar de problemen die zijn ontstaan na het ontsteken ervan. Wat er in de toekomst met de Scheveningse vreugdevuren gaat gebeuren, moet nog blijken. Het zou in ieder geval niet verkeerd zijn als de OvV de bovengenoemde onderzoeken en bevindingen zou meenemen in hun onderzoek.

Download: de_vergeten_dorpen_van_het_stadsdeel_scheveningen.pdf

Foto: FaceMePLS

Geschreven door

Melanie Schnezler

politicoloog - perspectieven verbinden - assertief

Inspiratie over Bestuur en Governance?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.