Ruimte is altijd schaars geweest in dit dichtbevolkte land. Van oudsher richten we ons land daarom met zorg in. Toch is de vraag naar ruimte nu actueler dan ooit. De woon-, klimaat- en stikstofcrises vragen om ruimte voor woningen, zonneparken en windmolens, natuur en natuur-inclusieve landbouw.

Het combineren van functies biedt nieuwe mogelijkheden binnen beperkte ruimte. Denk aan zonneweides die bijdragen aan de biodiversiteit, daken en parkeerplaatsen die energie opwekken en nieuwe woonwijken die niet alleen bijdragen aan de woningopgave, maar ook de energietransitie bevorderen en nieuwe vormen van mobiliteit stimuleren. Mooie oplossingen, maar ook buitengewoon complex. Want met het combineren van functies neemt ook het aantal betrokken partijen toe. Dit is de expertise van EMMA:       

 

  • We brengen in kaart wie welk belang heeft, wat er speelt in een gebied en waar behoefte aan is.
  • We laten partijen participeren, begeleiden de ontwikkeling en verdere uitwerking van plannen.   
  • We smeden samenwerkingen en allianties, om ontwikkelingen te versterken en koppelkansen te signaleren.
  • We maken de impact van de leefomgeving en de ontwikkeling van gebieden zichtbaar. Met persoonlijke verhalen van inwoners en ondernemers in tekst, beeld en geluid.