Wie is wij? - De Tussenruimte seizoen '18/'19

Wie is wij? - De Tussenruimte seizoen '18/'19

We leven in een tijd van kleine en ontzettend grote dilemma’s. En die hebben paradoxale consequenties voor onze manier van samenleven. We willen inspraak, maar lijken verantwoordelijkheid te mijden. Onze diversiteit neemt toe, maar de sociale cohesie verbrokkelt. We hebben haast, maar het bestuurlijk systeem kan het niet bijbenen. Wie is in dit pandemonium nog wij? Ben ik wij? Ben jij wij? Is de buurman wij? Is de staat wij?

U bent hier

De Tussenruimte is een sociaal lab, een podium voor onafhankelijk debat en dialoog in Den Haag.