Hoe ziet Nederland er nu én in de toekomst in ruimtelijk opzicht uit? Dat is de focus van het thema Stad en Land. We hebben voor dit thema gekozen omdat we graag mooier maken. In meerdere opzichten.

De stad Rotterdam is hiervan een uitstekend voorbeeld. Rotterdam Centraal was vroeger geen fraaie plek. Niet alleen de vorm van het station is inmiddels veranderd, maar ook de functie. In plaats van een transitieplek is het nu een ontmoetingsplek geworden; een tijdelijke verblijfplaats. Het feit dat er treinen en metro’s rijden is bijna een bijproduct geworden. En last but not least: het station is ook in zijn vorm mooi gemaakt.

Transformatie

Hetzelfde geldt voor de Kop van Zuid. De toenmalig directeur van de Dienst Stadsontwikkeling, Riek Bakker, was een van de weinigen die geloofde dat het gebied kon transformeren in een mooi knooppunt. Die transitie is echt niet vanzelf gegaan. Je moet een grootstedelijk plan hebben, op zoek gaan naar verbindingen, zoals in dit geval met bijvoorbeeld de Hogeschool Rotterdam, met horeca, met woningbouw.

En niet te vergeten: er moet sociale cohesie in de wijk zijn. De creativiteit én doorzettingsmacht van één iemand heeft ertoe geleid dat op de Kop van Zuid het verschil is gemaakt. Die gedachtegang. Dat is verbinden en mooier maken; zowel letterlijk als figuurlijk.

'Op Rotterdam Centraal zijn de treinen en metro’s bijna een bijproduct geworden'

Impact

Het verschilt per project waar EMMA’s kracht ligt. Een belangrijk kenmerk van onze werkwijze is dat we het liefst instappen als er impact te realiseren valt. Dat houdt in dat we niet alleen een analyse maken van de situatie en een strategie formuleren. Zo’n strategie belandt namelijk vaak onderop een grote stapel. Wij willen een verbinding creëren tussen de verschillende partijen en onze meerwaarde aantonen door onze expertise op het gebied van strategie en uitvoering.

Hierdoor kunnen we ons juist ook met de implementatie ervan te bemoeien binnen (en buiten) de organisatie. In mijn ogen zou dat heel letterlijk kunnen door het vraagstuk met een team van EMMA samen met de professionals van de werkvloer aan te pakken. We bieden onderzoekscapaciteit, advies, redactionele kennis én uitvoeringskracht.

'We stappen het liefste in als er impact te realiseren valt'

Interactie

Stad en Land is een thema waar we als EMMA zowel in het verleden als nu veel mee doen. Het toenmalige ministerie van VROM was een van de eerste ministeries die interactie met de buitenwereld belangrijk vond. Dat past bij ons en onze werkwijze. Het is bovendien een buitengewoon creatief veld; denk aan Rijkswaterstaat, maar ook aan architecten. Aan de ene kant kun je grote plannen maken, maar aan de andere kant moeten die plannen ook concreet gemaakt worden.

Gemaakt door

Ton Baetens

Foto van Ton Baetens. Ton is een witte man met golvend kort zwart haar, donkere ogen en een donker baardje. Hij draagt een zwarte bril en heeft verder een wit overhemd aan en een donkergrijze colbert.
partner - historicus - bestuurskundige & tegendraads

Inspiratie over Stad en Land?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.