In de serie “neutraal onderwijs” reflecteert EMMA op het idee van 'neutraal onderwijs': onderwijs dat niet vertrekt vanuit een linkse of rechtse ideologie of vanuit een religieuze overtuiging, waarin leerlingen vrij zijn hun eigen keuzes te maken. Is dit type onderwijs mogelijk en zo ja, moeten we dit willen? We gingen de afgelopen maanden de straat op en vroegen aan verschillende mensen: Wat zijn kenmerken van een goede docent?

Wat maakt een goede docent?

Dit is de eerste van een serie van drie video's over 'neutraal onderwijs'.

Geschreven door

Floor Guldemond

communicatieadviseur - doorzetter – structuur

Kevin Willemsen

analyseert – beredeneert – online netwerken

Taco Braaksma

junior medewerker - bestuur en organisatie

Sari Noordwest

criminologe – diversiteitsomarmer – junior adviseur

Inspiratie over Onderwijs en Ontwikkelen?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.