Hoe vernieuw en verbeter je het onderwijs?

Er zijn bibliotheken over volgeschreven, en sinds kort kan hier ook een nieuw onderzoeksrapport aan worden toegevoegd: Combining forces.

Het rapport "Combining forces" kunt u hier downloaden. Door het Welten-instituut is onderzocht hoe leraren en schoolleiders beter samenwerken aan ‘vernieuwing en verbetering’. De onderzoekers komen met nuttige bouwstenen, maar of die gretig worden omarmd?

Is focussen op het verbéteren van het onderwijs niet voldoende? Er woedt namelijk al jaren een discussie over het vernieuwen van onderwijs. Deze term is inmiddels besmet geraakt. Hiermee krijg je geen leerkracht meer enthousiast.

Wantrouwen

Ten eerste is er twijfel of het geld dat hiervoor wordt vrijgemaakt wel in de klas belandt. In dit artikel uit de Volkskrant wordt vermeld dat leraren al jaren sceptisch staan tegenover de kostbare adviezen die directies, in hun vernieuwingsdrang, inwinnen bij dure adviesbureaus. Verder werd in het rapport van de Commissie Dijsselbloem (2008) geconcludeerd dat docenten, ouders en leerlingen onvoldoende werden gehoord in de ‘onderwijspolder’ tijdens de vernieuwingsdrift in de jaren 90.

Dus alsjeblieft geen vernieuwing meer, maar gewoon laagdrempelig tips voor het verbeteren van je vakmanschap

PvdA’er Staf Depla hoopte destijds dat het Dijsselbloem-rapport “het wantrouwen tussen leraren en schoolleiders” kon wegnemen. Maar dat lijkt niet te zijn gebeurd, als je ziet hoe het advies Ons Onderwijs 2032 werd ontvangen. Want ook onderwijs 2032 heeft last van de term vernieuwing. Kamerleden vroegen zich al af of Sander Dekker wel van de lessen van Dijsselbloem had geleerd.

Vernieuwingssausje

Hoe zorg je dus dat de onderwijskwaliteit blijvend wordt verbeterd en nuttige onderzoeksresultaten in het onderwijs worden toegepast? Want het is zonde als zo’n vernieuwingssausje deze kennis weer in een la doet belanden.

Mijn advies aan de adviseurs van het onderwijsveld: beperk de aanbeveling tot een advies over hoe een vakvrouw of -man de kwaliteit van zijn of haar werk kan verbeteren. Daarnaast is het aan te bevelen het advies op te delen in kleine stappen. De bereidheid van mensen om daadwerkelijk zijn of haar werkwijze te veranderen is namelijk groter wanneer ze zich voornemen kleine stappen te zetten. Het lange termijn doel van onderwijsvernieuwing staat namelijk te ver van de praktijk van leerkrachten en schoolleiders af.

Dus alsjeblieft geen vernieuwing meer, maar gewoon laagdrempelig tips voor het verbeteren van je vakmanschap.

Inspiratie over Onderwijs en Ontwikkelen?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.