Wie het nieuws volgt weet: er is veel in de wereld dat beter kan. We stoten te veel broeikasgassen uit, recyclen te weinig en onze klimaatdoelstellingen zijn niet ambitieus genoeg. Maar er is hoop, laten deze vijf innovators van de InnovatieExpo 2021 zien.   

ZENID maakt circulaire kerosine van lucht en water

De luchtvaart stoot meer broeikasgassen uit dan al het wegverkeer in Nederland. Vliegen is dan ook verreweg de meest klimaatintensieve manier van transport. De luchtvaart bedraagt maar liefst 7 procent van de totale Nederlandse klimaatimpact en dit getal neemt nog steeds toe doordat het aantal vluchten groeit.

Daar komt ZENID om de hoek kijken, een initiatief van Uniper, Rotterdam The Hague Airport, Climeworks, SkyNRG en Rotterdam The Hague Innovation Airport. ZENID zet CO2 en water op duurzame wijze eerst om in een synthetisch gas en vervolgens in een synthetische ruwe olie die geraffineerd kan worden tot circulaire kerosine. Dezelfde hoeveelheid CO2 die tijdens de vlucht wordt uitgestoten, wordt door ZENID weer gefilterd en geraffineerd tot kerosine. Zo werkt het bedrijf aan de eerste circulaire kerosine ter wereld.

Kaumera zit straks in elke auto en elk gebouw

Kaumera betekent ‘kameleon’ in het Maori, een passende naam voor een bijzonder goedje. De grondstof, die een uitvinding is van de TU Delft in samenwerking met twee waterschappen en een aantal bedrijven, wordt uit slib afkomstig uit afvalwater gehaald. Het kan gebruikt worden ter vervanging van veel fossiele chemicaliën in allerlei sectoren, zoals de papier-, textiel-, landbouw- en betonindustrie. Als een soort coating kan het landbouwgewassen beschermen en tegelijkertijd wortelvorming stimuleren, waardoor minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Beton wordt minder poreus wanneer je Kaumera toevoegt. Het kan polyester lichter maken, wat bijvoorbeeld in de auto-industrie kan leiden tot lichtere auto’s die minder energie verbruiken. Daarnaast is het brandvertragend en waterafstotend én -absorberend. Bovendien hoeft door de productie van Kaumera 20 tot 35 procent minder slibafval vernietigd te worden. Dat zou de CO2-uitstoot met 113 ton per jaar verminderen.

 

Ioniqa recyclet tot in het oneindige

In 2050 wil Nederland circulair zijn. Om dat doel te halen, moet er nog een hoop gebeuren. Op dit moment wordt slechts 15 procent van de totale hoeveelheid plastics in ons land gerecycled. Veel gerecycled plastic is bovendien van mindere kwaliteit dan het oorspronkelijke materiaal en daarom bijvoorbeeld niet geschikt voor het verpakken van voedsel. Ioniqa brengt daar verandering in. Het bedrijf bedacht een unieke methode om PET-plasticafval (dat onder andere gebruikt wordt voor petflessen en verpakkingen van voedingsmiddelen) oneindig te hergebruiken. Door het plastic onder te dompelen in een oplossing zoals water of glycol, lost de moleculaire structuur ervan langzaam op. Uit die oplossing kan Ioniqa de grondstoffen oogsten om zo op een energiezuinige manier 25 procent van de wereldwijde plasticproductie oneindig te upcyclen.

Squad mobility maakt micromobiliteit mogelijk voor iedereen

Wegverkeer is verantwoordelijk voor 19 procent van de CO2-uitstoot. Maar liefst de helft daarvan komt van personenauto’s. Bovendien groeit de hoeveelheid personenauto’s in Nederland sneller dan de bevolking: begin 2020 telde Nederland bijna 8,7 miljoen personenauto’s. Daardoor staan we, ondanks dat er nieuwe wegen worden aangelegd, met zijn allen ook steeds vaker in de file. De mensen achter Squad Mobility zien een oplossing in micromobiliteit: vervoersmiddelen voor de korte afstand. Ze bedachten de Squad, een klein wagentje op zonne-energie. Doordat de Squad maar twee meter lang is, kun je er vier kwijt op een parkeerplaats. Bovendien laadt het wagentje zichzelf op met een zonnepaneel op het dak. Zo hoef je het autootje niet aan een laadpaal te hangen, waar vaak (nog) geen groene stroom uitkomt. Het doel van het bedrijf is om mobiliteit op zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken en uiteindelijk moeten de wagentjes voor zo’n 6.000 euro op de markt komen. Op dit moment werkt Squad Mobility aan het eerste prototype.

Jongeren Klimaatakkoord

Hebben we het over innovaties, dan hebben we het over de toekomst. Niet meer dan logisch dat de volgende generatie dan ook van zich laat horen. Op de InnovatieExpo op 8 april presenteert de Jonge Klimaatbeweging samen met de jongeren achter de Expo hun Youth Climate Deal, met ambitieuze maar haalbare beleidsvoorstellen waarmee de overheid effectief kan verduurzamen. Zo willen de jonge innovators inzetten op een Europees railnetwerk en OV in woon-werkverkeer normaliseren.

Op 8 april 2021 komen innovators, beleidsmakers, bewindspersonen en jong talent samen op de InnovatieExpo 2021. Ben je benieuwd welke innovaties Nederland in huis heeft op het gebied van energie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit? Meld je dan nu aan!

Gemaakt door

Jorinde Bosma

Foto van Jorinde Bosma. Jorinde is een witte vrouw met halflang bruin haar, bruine ogen en ze draagt een zwarte trui. Ze glimlacht in de camera.
doelgericht – journalistiek – multimedia
Fotografie

Patrick van den Hurk

Foto van Patrick van den Hurk. Patrick is een witte man met grijs haar en blauwe ogen. Hij heeft een rood shirt aan en een zwart jasje.
fotograaf - interviews - portretten

Inspiratie over Klimaat en Energie?

Ontvang een paar keer per jaar een inzicht, publicatie, of tip voor een bijeenkomst.